دستنامه فنی

بازدید: 82 بازدید

راهنمای احیاء و ارزیابی بذر گیاهان منابع طبیعی: تیره شب‌بو

نوع رسانه: دستنامه فنی

موضوعات: منابع طبیعی

نویسندگان: پروین صالحی شانجانی، آمنه غلامی، محمد دادمند و سیداسمعیل سیدیان

برچسب‌ها: احیا، ارزیابی، بانک اطلاعات، بانک ژن، شب‌بو

تاریخ انتشار: 1400

فایل دستنامه تیره شب‌بو 4 – 3 -1 Pdf

هدف از تدوین این نشریه:

دستنامه “راهنمای احیاء و ارزیابی بذور منابع طبیعی: تیره شب‌بو” بر پایه‌ی تجربه و سال‌ها تلاش محققان بانک ژن منابع طبیعی ایران در زمینه احیاء و ارزیابی بذور گونه‌های منابع طبیعی تالیف شده است. نظر به برنامه این نهاد در انسجام بخشیدن به اطلاعات بذر کشور و تبدیل بانک ژن منابع طبیعی ایران به یک مرجع کارآمد در زمینه بذر، لازم بود بر اساس منابع معتبر بین المللی، شاخص‌های استانداردی را برای ارزیابی خانواده ‌های مختلف گیاهی معرفی نماید تا در اختیار پژوهشگران قرار گیرد.

در دستنامه حاضر نه تنها مبانی نظری احیاء و ارزیابی موفولوژیکی بذر، بلکه روش‌‌های عملی احیاء بذور تیره شب بو معرفی شده است. ارائه فرم‌های يادداشت‌برداري صفات کمی و کیفی تیره شب‌بو، و پارامترهای اطلاعات محل احیاء/ارزیابی درج شده در دستنامه و نیز ارائه فایل‌های اکسل مربوطه که در صفحه بانک ژن منابع ایران بارگذاری شده است از نقاط قوت این دستنامه است. به این ترتیب پژوهشگران بر حسب میزان توانایی و منابع مالی خود می‌توانند نسبت به ارزیابی تمام صفات یا برخی از صفات اقدام نمایند.

دسته بندی Uncategorized اخبار و تازه های اداره ترویج دستنامه
اشتراک گذاری
ورود به سایت