بخش تحقیقات حفاظت و حمایت

بخش حفاظت و حمایت در سال ۱۳۶۹ تاسیس شد. این بخش از ابتدا فعالیت ها و تحقیقات بنیادین و کاربردی متعددی را در زمینه های مختلف عوامل خسارتزا بندپایان، عوامل خسارت‌زای گیاهی و میکروارگانیسم‌های مفید در عرصه های مختلف جنگل‌ها و مراتع به انجام رسانده است. مهم­ترین اهدف بخش حفاظت و حمایت حفظ تعادل پایدار و تنوع زیستی موجودات در گستره جنگل‌ها و مراتع ایران و تدوین برنامه‌های لازم برای حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی کشور است. به منظور حفاظت و حمایت از اکوسیستم‌های مختلف جنگل و مرتع، انجام مطالعات فونستیک، شناخت روابط اکولوژیک حاکم بین اجزاء زنده و غیرزنده ، ارائه راهکارهایی جهت مدیریت تلفیقی آفات و بیمارگرهای گیاهی و مطالعات تنوع زیستی موجودات به عنوان سرلوحه کارهای تحقیقاتی در این بخش به حساب می آیند. در راستای دستیابی به این اهداف طرح‌های تحقیقاتی مختلفی در سراسر کشور اجرا گردیده و یا در حال اجرا می‌باشد. لازم به ذکر است بخش حفاظت و حمایت به عنوان بخش ستاد موسسه در کشور متشکل از زیرمجموعه هایی از بخش های تحقیقاتی و پژوهشگران در مراکز مختلف استان­ها می باشد که هرکدام از این زیرمجموعه ها طرح های تحقیقاتی خود را زیر نظر بخش حفاظت و حمایت در ستاد موسسه به انجام می­رسانند.

 

اخبار بخش

اهداف و وظایف

پژوهش گران

پروژه های تحقیقاتی

دستاوردها

موزه بندپایان منابع طبیعی