بازدیدها: 383

بخش تحقیقات حفاظت و حمایت

دستاوردها

پژوهش‌های انجام شده در بخش تحقیقات حفاظت و حمایت تاکنون منجر به انتشار بیش از صدها گزارش نهایی طرح‌های تحقیقاتی، مقالات علمی- پژوهشی داخلی و خارجی،  مقالات علمی- ترویجی شده و چندین نسخه کتاب شده است. موارد زیر به‌عنوان مهم‌ترین فعالیت‌های تحقیقاتی بخش قابل ذکر است.

 • راه‌اندازی آزمایشگاه‌هایی چون آزمایشگاه آفات، آزمایشگاه کنترل بیولوژیک، انسکتاریوم، آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی در ستاد مؤسسه.
 • تأسیس موزه بندپایان منابع طبیعی.
 • راه‌اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های حفاظت و حمایت در مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان‌ها.
 • ترسیم استراتژی‌ و خط‌مشی تحقیقاتی و هدایت طرح‌های تحقیقاتی مربوطه در قالب پروژه‌های ملی.
 • معرفی بیش از ۱۰۰ گونه‌ی جدید از بندپایان و میکروارگانیسم‌ها برای نخستین بار در سطح ایران و دنیا.
 • انتشار بیش از ۲۰۰ مقاله کامل در مجلات علمی- پژوهشی معتبر داخلی و خارجی و بیش از ۴۰۰ خلاصه مقاله علمی در سمینارها و کنفرانس‌های معتبر ملی و بین‌المللی.
 • ارائه دستورالعمل‌‌های اجرایی و ترویجی حاصل از نتایج تحقیقات انجام شده در قالب همکاری‌های علمی و فنی با سازمان‌های اجرایی و مراکز علمی داخلی (دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شهرداری‌ها، سازمان جنگل‌ها و مراتع، سازمان حفظ نباتات، مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری‌ها، سازمان حفاظت محیط زیست و غیره.
 • ارائه فرمولاسیون‌های جدید از ترکیبات بیورشنال (زیست پایه) و عوامل کنترل بیولوژیکی به صورت دانش فنی جهت کنترل بیماری‌های گیاهی در عرصه منابع طبیعی.
 • معرفی روش‌های کنترل بیولوژیکی و سازگار با طبیعت برای کنترل برخی بندپایان خسارتزا.
 • انتشار ۸ نسخه کتاب در زمینه‌های مختلف علم گیاهپزشکی.
 • برگزاری نخستین همایش ملی گیاهپزشکی جنگلها و مراتع (جنگلهای بلوط و بنه در عرصه زاگرس
 • برگزاری دومین همایش ملی گیاهپزشکی جنگلها و مراتع (در عرصه جنگلها و جنگلکاریها
 • چاپ و انتشار مجله معتبر علمی-پژوهشی تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران.
 • دست یابی به تکنولوژی تولید قارچهای حشره کش علیه ملخ کوهان دار.
 • بررسی حشره کشهای بیولوژیکی نظیر باکتری باسیلوس تورنژینسیس برای کنترل آفات مهم جنگلها نظیر پروانه دم قهو ه‌ای بلوط، ابریشم باف ناجور و پروانه برگخوار سفید بلوط
 • کنترل فرومونی جوانه خوار بلوط به عنوان مهمترین آفت درختان بلوط.
 • کنترل آفات صنوبر با قابلیت معرفی گونه ها و کلن های مقاوم به آفات.
 • ارائه روش‌های کنترل علفهای هرز در نهالستان‌های شمال
 • تعیین لیست آفات و بیماریهای قرنطینه ای جنگلها و مراتع برای سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفظ نباتات
 • اظهار نظر و بررسی در مورد ضوابط و معیارهای حمایتی و حفاظتی در طرحهای مختلف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری
 • همکاری در خصوص بررسی علل خشکیدگی درختان جنگلی شمال شامل بلوط، شاه بلوط و در جنوب کشور (قرارداد مشاوره‌ای با سازمان پارکها و فضای سیز شهر تهران و ارائه دستورالعمل‌‌های اجرایی و ترویجی در قالب انتقال یافته ها و روز مزرعه