در اکوسیستم های ایران تقریباً ۸۰۰۰ گونه گیاهی از ۱۲۰۰ جنس و ۱۶۷ خانواده ثبت شده است. درحال حاضر تقریباً ۲۰۰۰ از ۸۰۰۰ گونه گیاهی ایران با خطر انقراض مواجه هستند. بهره‌برداری بیش از حد، از بین بردن گیاهان و تغییر کاربری اراضی، و تغییرات آب و هوایی که در اثر فعالیتهای مخرب انسان صورت می‌گیرد منجر به از بین رفتن گونه‌های گیاهی می‌شود.

هدف بانک ژن منابع طبیعی حفاظت از گیاهان، بویژه گیاهان بومی، انحصاری، در خطر و مفید برای آینده است. ما تاکنون بیش از ۴۰% از گونه‌های گیاهی طبیعی ایران را ذخیره نموده‌ایم. ما می‌خواهیم تا سال ۱۴۰۰ دانه و بذر کلیه گونه‌های قابل حفاظت را ذخیره کنیم. الویت ما گیاهان و رویشگاه‌هایی است که بیش از سایرین در معرض خطر تغییرات آب و هوایی و فعالیتهای انسانی قرار دارند. بعلاوه ما توجه ویژه‌ای به حفاظت از گیاهانی داریم که با خطر انقراض مواجه بوده و یا دارای پتانسیل استفاده در کشاورزی هستند. ادامه مطلب

بانک ژن منابع طبیعی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از سال ۱۳۷۳، به عنوان تنها نماینده دولت حفاظت از بذور گونه‌های طبیعی را به عهده گرفته است. در طول ۲۳ سال فعالیت، بیش از ۴۷۰۰۰ نمونه بذری از ۴۰۰۰ گونه گیاهی را از سراسر ایران جمع‌آوری و نگهداری نموده است. در حال حاضر اطلاعات منسجمی از ویژگیهای زیستی بذر هر گونه گیاهی در اختیار بانک ژن نمی باشد به این دلیل کلیه بذور با روش استاندارد مورد تایید Bioversity International/FAO شناسنامه‌دار و حفاظت می شوند. لذا لازم است اطلاعات زیستی بذر هر گونه گیاهی در قالب یک بانک اطلاعات جامع جمع‌آوری گردد. تهیه و جمع‌آوری اطلاعات در مورد ویژگی‌های زیستی بذرهای جمع‌آوری شده نه تنها برای تسهیل در حفاظت استاندارد بذرهای وارده به بانک ژن، بلکه به عنوان رفرنسی برای پژوهشگران بسیار مهم است. در این طرح اطلاعاتی در مورد پارامترهای مختلفی شامل گیاه‌شناسی، پراکنش جغرافیایی، دوره زمانی گلدهی، مکانیسم‌های گرده‌افشانی، نحوه پراکنش بذر در طبیعت، دوره زمانی پراکنش بذر، موفولوژی بذر، تيپ بذر (ارتدوکس، ريکلسيترانت و بينابينی)، نیازهای انبارداری، نیازهای جوانه‌زنی و خواب‌شکنی به همراه تصویر بذر برای گونه های موجود در بانک ژن که قبلا شناسایی شده است استخراج خواهد شد. هدف اصلی این طرح انسجام بخشیدن به اطلاعات بذر کشور است که بزودی اطلاعات آن بارگزاری خواهد شد..

جمع آوری بذر برای حفاظت از گیاهان

هدف بانک ژن منابع طبیعی حفاظت از گیاهان ایران است با تمرکز بر گیاهان انحصاری، در خطر انقراض و مناطق در خطر سراسر کشور. بدین منظور بذر از گیاهان و از زیستگاههای در خطر، سراسر کشور جمع آوری خواهد شد. هدف گذاری آینده ما اینست که تا سال ۱۴۰۰ بذر همه گیاهانی را که قابلیت نگه داری در بانک ژن دارند جمع آوری و حفاظت کنیم

بیشتر بخوانید...

حفاظت از بذر در بانک ژن منابع طبیعی برای آیندگان

حفاظت از بذر در بانک ژن منابع طبیعی و سایر بانکهای ژن دنیا، انسان را قادر می سازد که با نوآوری، تطابق و انعطاف با تهدیدهای زیست محیطی در حال و آینده مقابله کند. بذرهایی که ما مورد حفاظت قرار می دهیم به طور فزاینده ای در تحقیقات مربوط به مواد غذایی، کشاورزی، جنگل، بهداشت و ترمیم اکو سیستم بکار گرفته می شوند. 

بیشتر بخوانید ...

بانک ژن منابع طبیعی ایران

گیاهان تأمین کننده اکسیژن، سوخت، مواد ساختمانی، کاغذ و هزاران ماده دیگر برای ما انسانها بوده و همه‌ی ما برای تأمین غذا وابسته به گیاهان هستیم. گیاهان با جذب دی‌اکسیدکربن و تبدیل آن به مواد گیاهی، نقش مهمی در مبارزه با تغییرات آب و هوایی بازی می‌کنند.

بیشتر بخوانید...

پاسخ به سوالات پرتکرار از بانک ژن منابع طبیعی

آیا می‌توانیم از بانک ژن منابع طبیعی بذر بگیریم؟

بانک ژن منابع طبیعی بذر در مقادیر کم برای اهداف تحقیقاتی غیر تجاری در اختیار دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی قرار می‌دهد. لطفاً توجه کنید ما با افراد حقیقی یا موسسات و شرکتهای انتفاعی بذر تبادل نمی‌کنیم و طبعاً به چنین سوالاتی هم نمی‌توانیم پاسخ بدهیم.

بیشتر بخوانید...
مقالات حفاظت جنگل

بازدید: 1010