درست بنویسیم 17

بازدید: 80 بازدید
فارسی را درست بنویسیم

با توجه به جایگاه و هویت‌بخشی زبان فارسی در  فرهنگ غنی کشورمان و با عنایت به اهمیت انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از‌لحاظ علمی و پژوهشی در سطح کشور (داشتن چندین نشریه علمی و پژوهشی و چاپ کتاب‌های مختلف در زمینه منابع طبیعی)، نکاتی مهم، کاربردی و به‌روز در رابطه با «نگارش و ویرایش» با عنوان «درست بنویسیم» تهیه شده تا شاید گامی هرچند کوچک برای درست‌نویسی و حفظ و حراست از این گنجینه گرانبها و میراث ماندگار برداشته شود.

درست بنویسیم- شماره شصت و یکم درست بنویسیم- شماره شصت و دوم درست بنویسیم- شماره شصت و سوم
دسته بندی اطلاعیه کتابخانه اطلاعیه ها
اشتراک گذاری
ورود به سایت