بلند مرتبه سازی

صفحه نخست » بلند مرتبه سازی

مصاحبه دکتر علیزاده با روزنامه شرق

رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در مصاحبه با خبرنگار روزنامه شرق، توضیحات مفصلی درخصوص بلندمرتبه سازی ...

انعکاس تهدیدات پیش آمده برای باغ گیاه شناسی ملی ایران در شبکه دوم سیما

با توجه به بلندمرتبه‌سازی‌های اخیر حاشیه باغ گیاه‌شناسی ملی ایران و تهدیدات پیش آمده به دلیل این پروژه ...

دستور معاون اول رئیس جمهور برای پیگیری موضوع تهدیدات بلندمرتبه‌سازی

همان‌گونه که آگاه هستید تاکنون مکاتبات فراوانی از سوی مؤسسه و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی خطاب به دست‌اندرکاران ...