اخبار و تازه های اداره ترویج

کارگاه آموزشی – ترویجی نحوه تدوین یافته قابل ترویج
اداره ترویج و انتقال یافته‌های تحقیقاتی در نظر دارد به منظور ارتقاء سطح کیفی یافته‌های قابل ترویج و ...
نشریه فنی
معرفی عوامل تهدید، زوال و راهکارهای احیا و حفاظت جنگل‎های ماندابی حرا و چندل (نگین سبز خلیج فارس ...
دستورالعمل فنی
نحوة محاسبه ظرفیت چرای بلندمدت در طرح‌‌های مرتع‌داری نوع رسانه: دستورالعمل فنی موضوع: مرتع نویسنده: جواد معتمدی، حسین ...
نشریه فنی
معیارهای لازم برای تشخیص درختان کهنسال در عرصه‌های جنگلی نوع رسانه: نشریه فنی موضوع: جنگل نویسنده: احمد حسینی برچسب‌ها: درخت ...
نشریه فنی
ردیابی و کنترل شب‌پره شمشاد توسط تله‌‎های فرمونی نوع رسانه: نشریه فنی موضوع: حمایت و حفاظت نویسنده: فرزانه کازرانی، ...
نشریه فنی
تفاوت‌ مشخصه‌های روشنه‌ پوشش تاجی در راشستان‌های مدیریت‌شده و مدیریت‌نشده کلاردشت نوع رسانه: نشریه فنی موضوع: جنگل نویسنده: پژمان ...
نشریه فنی
روش مناسب تولید نهال میکوریزی فندق جنگلی .Corylus avellana L در نهالستان نوع رسانه: نشریه فنی موضوع: جنگل ...
نشریه فنی امكان‌سنجي و ترویج استفاده از فاضلاب در زراعت چوب
امكان‌سنجي و ترویج استفاده از فاضلاب در زراعت چوب نوع رسانه: نشریه فنی موضوع: صنوبر و درختان سریع‌الرشد ...
دستنامه فنی
راهنمای احیاء و ارزیابی بذر گیاهان منابع طبیعی: تیره شب‌بو نوع رسانه: دستنامه فنی موضوعات: منابع طبیعی نویسندگان: ...
دستورالعمل فنی
معرفی نشانگرهای ریزماهواره ژنومی گل محمدی .Rosa damascena Mill   نوع رسانه: دستورالعمل فنی موضوع: ژنتیک نویسندگان: یوسف ...
نشریه فنی
افزایش زنده‌مانی و بهبود رشد نهال‌های بلوط ایرانی در پروژه‌های جنگلکاری با اعمال کود سیلیکا نوع رسانه: نشریه ...
نشریه فنی
آفات مهم درختان استبرق و روش‌های کنترل آن در جنوب کشور نوع رسانه: نشریه فنی موضوع: حفاظت و ...