شروع پروژه تکمیل بانک ژن

بازدید: 59 بازدید

به تازگی اجرای طرح جامع جمع‌آوری بذر گیاهان نادر و انحصاری ایران به منظور  ذخیره و نگهداری در بانک ژن جهت حفاظت از تنوع زیستی گیاهان ایران در در بخش گیاه‌شناسی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور آغاز شده است.

در فاز اول این پژوهش سعی بر این است که گنجینه باارزشی از بذر گیاهان چوبی بومی و گونه‌های انحصاری ایران جهت نگهداری در بانک ژن موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور فراهم شود. همچنین انتظار می‌رود با اجرای این طرح نمونه‌های زنده‌ای از این گیاهان در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران مستقر و نمونه هرباریومی آنها جهت نگهداری و مطالعه در  هرباریوم مرکزی ایران فراهم شود.

دسته‌بندی اخبار و تازه های گیاه شناسی
اشتراک گذاری
ورود به سایت