تازه‌های کتابخانه و مرکز اسناد- خرداد ماه 1401

بازدید: 85 بازدید

«تازه‌های کتابخانه»، خبرنامه داخلی کتابخانه و مرکز اسناد منابع طبیعی ایران در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور است. این خبرنامه طی چندین سال به صورت پی در پی و مرتب منتشر می‌شود. انتشار این خبرنامه به صورت ماهنامه بوده و هر شماره از آن شامل فهرستی از منابع جدید کتابخانه است.

جهت دریافت تازه‌های کتابخانه و مرکز اسناد شماره خرداد، روی تازه‌های خردادماه 1401 کلیک کنید.

دسته بندی اطلاعیه کتابخانه اطلاعیه ها
اشتراک گذاری
ورود به سایت