انتشار نخستین بروشورهای کمیته علمی نهضت مردمی کاشت یک میلیارد درخت

بازدید: 96 بازدید

تولید محتوای فنی به‌ زبان ساده برای استفاده عموم مردم یکی از رسالت‌های اصلی کمیته علمی نهضت مردمی تولید و کاشت یک میلیارد درخت است. این کمیته قصد دارد در قالب رسانه‌های مختلف نوشتاری و الکترونیکی (ازقبیل بروشور و کلیپ)، یافته‌های علمی پژوهشگران سراسر کشور را درمورد موضوعات مختلف مرتبط با احیا و توسعه جنگل‌های کشور که به اجرای بهتر طرح کمک می‌کند،‌ منتشر نماید. در این راستا، یکی از مهم‌ترین رسانه‌های نوشتاری، بروشورها هستند. از آنجایی‌که پنج پرسش اساسی در ارتباط با طرح فوق با عنوان‌های چرا بکاریم؟ چه بکاریم؟ کجا بکاریم؟ چگونه بکاریم؟ و چگونه مراقبت کنیم؟ وجود دارد، اولین بروشورهای منتشرشده توسط کمیته علمی اختصاص به این موضوعات داشت. در ادامه، سایر محتواهای فنی نیز در قالب رسانه‌های مختلف آماده و منتشر خواهند شد.

این بروشورها زیر نظر کمیته علمی نهضت مردمی تولید و کاشت یک میلیارد درخت، با همکاری اداره ترویج و انتقال یافته‌های تحقیقاتی و دفتر شبکه دانش و ترویج کشاورزی تهیه و منتشر می‌شود.

دسته بندی اخبار صفحه اصلی اخبار ویژه
اشتراک گذاری
ورود به سایت