اخبار و تازه های اداره ترویج

پوستر ترویجی

توسعه زراعت زیراشکوب جنگل، تشدید فرسایش و سیلاب‌ها موضوعات: جنگل نویسندگان: مازیار حیدری، مهدی پورهاشمی تاریخ انتشار: ۱۳۹۹ فایل pdf

پوستر-اداره ترویج

پوستر ترویجی

راهنمای شناسایی و کنترل بیماری بلایت شمشاد خزری (عامل بیمارگر: قارچ Calonecteria pseudonaviculata Henricot) نوع رسانه: پوستر موضوعات: جنگل نویسندگان:

پوستر-اداره ترویج

پوستر ترویجی

چرخه زندگی شب‌پره شمشاد در جنگل‎های شمال ایران Cydalima perspectalis (Lepidoptera: Crambidae) نوع رسانه: پوستر موضوعات: جنگل نویسندگان: سمیرا فراهانی

پوستر-اداره ترویج

پوستر ترویجی

کاربرد تله های فرمونی در ردیابی و کنترل شبپره شمشاد نوع رسانه: پوستر موضوعات: جنگل نویسندگان: فرزانه کازرانی و محمد

پوستر-اداره ترویج

پوستر ترویجی

کنترل شب پره شمشاد نوع رسانه: پوستر موضوعات: جنگل نویسندگان: مینا کوه جانی گرجی، محمدابراهیم فراشیانی کلیدواژگان/برچسب‌ها: جنگل، کنترل، شمشاد

ورود به سایت