بازدیدها: 713

بخش تحقیقات گیاهان دارویی

گروههای تحقیقاتی بخش

این گروه با رویکرد بررسی سازگاری و اهلی کردن گیاهان دارویی و معطر دارای ماده موثره ارزشمند، به منظور امکان کشت و تولید در شرایط زراعی و کنترل شده فعالیت می‌کند.

هدف اصلی این گروه، دستیابی به مناسبترین روشهای به‌زراعی در راستای توسعه زراعت و تولید گیاهان دارویی با کمیت و کیفیت بالا می‌باشد

برنامه ها و زمینه های فعالیت

بررسی سازگاری و خصوصیات فنولوژیک، اکولوژیک و فیزیولوژیک گیاهان دارویی در شرایط زراعی

تعیین مناسبترین ‌تیمارهای جوانه‌زنی، روش‌های تکثیر و استقرار گیاهان دارویی در شرایط زراعی

معرفی مناسب‌ترین تیمارها برای تولید بهینه گیاهان دارویی در شرایط زراعی

تعیین نیاز آبی، غذایی، حرارتی، نوری و شاخص‌های فیزیولوژیک گیاهان دارویی در شرایط زراعی

بررسی اثر تنش‌های زیستی و غیر زیستی بر گیاهان دارویی و تعیین آستانه تحمل اقتصادی آن‌ها

مقایسه ارقام اصلاح شده خارجی با گونه‌های بومی داخل کشور از لحاظ سازگاری، عملکرد و مواد موثره

امکان سنجی کشت گیاهان دارویی در دیم‌زارها، مناطق ناهموار و سطوح شیب‌دار

بررسی امکان کشت مخلوط گیاهان دارویی با گونه‌های زراعی، باغی، مرتعی و جنگلی

بررسی ارزش اقتصادی گیاهان دارویی با ایجاد پایلوت‌های زراعی دیم و آبی

برآورد کارایی انرژی در اکوسیستم‌های زراعی و ارائه نرم افزار‌های کاربردی

جمع‌آوری، شناسایی، بررسی وضعیت اکولوژیکی و روند تغییرات گیاهان دارویی در رویشگاه‌های طبیعی، هم‌چنین تعیین جایگاه و ارزش اقتصادی گیاهان دارویی در عرصه‌های طبیعی از وظایف اصلی گروه می‌باشد.

برنامه ها و زمینه های فعالیت 

جمع آوری، شناسایی و معرفی گیاهان دارویی ایران بر اساس اسامی علمی و محلی

تهیه فهرست گیاهان دارویی، معرفی گیاهان انحصاری، بومی و در حال انقراض ایران

پایش، پهنه‌بندی، بررسی فنولوژی و نیازهای اکولوژیک گیاهان دارویی در رویشگاه‌های طبیعی

تعیین ارزش گیاهان دارویی در عرصه‌های طبیعی

بررسی اثرات بهره‌برداری در ادامه حیات و زادآوری گیاهان مولد محصولات فرعی جنگل و مرتع

معرفی گیاهان دارویی با احداث کلکسیون زنده گیاهان دارویی و معطر بومی کشور

تدوین استاندار گیاهان دارویی (بخش مربوط به استاندارد گیاه

استخراج و شناسایی ماده موثره و معرفی گیاهان دارویی دارای ارزش دارویی، ادویه‌ای و صنعتی به جامعه علمی و اقتصادی کشور از وظایف اصلی این گروه می‌باشد. تاکنون تعداد زیادی از گونه گیاهی دارویی و معطر را از نظر کمیت و کیفیت مواد موثره مورد بررسی قرار داده و نتایج تحقیقات خود را در نشریات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. آزمایشگاه شیمی گیاهی این گروه، مجهز به دستگاه‌های نوین و پیشرفته برای جداسازی و شناسایی ترکیب‌های گیاهان دارویی می‌باشد.

برنامه ها و زمینه های فعالیت 

استخراج مواد موثره گیاهان دارویی و ارائه اطلاعات علمی و کاربردی در زمینه ترکیب‌های آنها

تعیین و معرفی مناسترین روش‌های استخراج مواد موثره گیاهان دارویی

تعیین مناسبترین زمان برداشت محصول و یا اندام گیاهی برای استخراج و دستیابی به حداکثر کمیت و کیفیت مواد موثره

بهینه سازی عصاره‌ها و اسانس‌های گیاهی به روش‌های فیزیکی و شیمیایی

تحقیق در زمینه روش‌های استخراج موادموثره در سطح نیمه صنعتی

بررسی روشهای فرآوری اولیه محصولات فرعی بخصوص گیاهان دارویی صادراتی

بررسی و معرفی گیاهان دارویی قابل استفاده در حوزه دام و حشرات