بازدیدها: 414

بخش تحقیقات گیاهان دارویی

اهداف و وظایف

۱- شناسایی گیاهان دارویی و محصولات فرعی بر اساس اصول علمی، تعیین پراکنش و روند تغییرات و جابجایی آن‌ها در عرصه‌های طبیعی.

۲- استخراج و شناسایی مواد مؤثره گیاهان دارویی و معطر بومی و انحصاری به منظور معرفی گیاهان ارزشمند و دارای قابلیت بهره‌برداری و زراعی

۳- اهلی كردن و کشت گیاهان دارویی، معطر و محصولات فرعی در راستای کاهش بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی و توسعه سطح زیر كشت آن‌ها بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک، دیمزارها و زمین‌های کم بازده

۴-پایش کمی و کیفی وضعیت گیاهان دارویی، محصولات فرعی و فرآورده‌های آن‌ها در کشور

۵- حفاظت و احیاء گیاهان دارویی انحصاری، نادر و در حال انقراض

۶- دستیابی به انواع روش‌های فراوری

۷- همكاری در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی در زمینه اندام‌های تکثیری، گیاه، ماده موثره (اسانس و عصاره) و سایر فرآورده‌ها

۸- برنامه‌ریزی برای تولید بذر و اندام‌های تکثیری گونه‌های جدید معرفی شده و ارقام اصلاح شده برای توسعه کشت

۹- برنامه‌ریزی در راستای توسعه مکانیزاسیون گیاهان دارویی

۱۰-انتقال یافته‌ها و دانش گیاهان دارویی در سطح جامعه علمی کشور با برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های مختلف