بازدیدها: 796

بخش تحقیقات جنگل

گروههای تحقیقاتی بخش

اولویت‌های راهبردی تحقیقات در گروه های مختلف بخش تحقیقات جنگل به شرح زیر می‌باشند:

۱- تدوین برنامه راهبردی مدیریت پایدار اکوسیستم های جنگلی ایران

۱-۱- شناسایی و بومی‌سازی معیارها و شاخص‌های مدیریت پایدار جنگل (SFM)

۱-۲- نحوه کمّی‌سازی روند تغییرات شاخص‌های SFM به‌منظور اعمال مدیریت توسط مدیران ارشد جنگل

۱-۳- تعیین متغیرهای مورد نیاز در پایش عرصه‌ای (قطر و ارتفاع درخت، رویش و حجم جنگل، سطح جنگل، خصوصیات خاک جنگل، میزان کربن، تنوع زیستی و …)

۱-۴- بررسی و تحقیق در مورد شیوه مدیریت نزدیک به طبیعت در جنگل

۱-۵- استانداردسازی اکوسیستم‌های جنگلی

۲- تهیه و تنظیم برنامه تحقیقاتی بررسی اثرات تغییر اقلیم بر اکوسیستم‌های جنگلی

۲-۱- آشکارسازی تغییرات واقع شده و پیش‌بینی تغییرات محتمل به‌وقوع در آینده

۲-۲- آسیب‌پذیری اکوسیستم­ های جنگلی از تغییرات اقلیمی و محیطی

۲-۳- تطبیق و سازگاری به تغییرات واقع شده و محتمل به‌وقوع در آینده

۲-۴- کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش میزان اثرگذاری منفی

۳- ارزیابی و ارزشیابی روند اجرای اقدامات تحقیقاتی و اجرایی SFM

۱- موضوعات مشترک که به‌طور کلی در تمام جنگل‌های کشور (شمال و خارج از شمال) قابل مطالعه و تحقیق هستند.

۱-۱- پایش و ارزیابی اکوسیستم‌های جنگلی و مطالعه ساختار توده‌ها

۱-۲- بررسی اثر تغییر اقلیم بر مشخصه‌های جنگل‌شناسی و پدیده‌های حیاتی جنگل‌ها

۱-۳- اثر عملیات پرورشی در توده‌های جنگلی طبیعی و دست‌کاشت

۲- جنگل‌های شمال کشور

۲-۱- بررسی و مقایسه مشخصه‌های جنگل‌شناسی در موضوع استراحت جنگل و طرح‌های جنگلداری در دست اجرا

۳- جنگل‌های خارج از شمال

۳-۱- ارزیابی توان اکولوژیک و ارزش‌گذاری جنگل

۳-۲- شیوه‌های مختلف جنگل‌شناسی و اثر عملیات پرورشی

۱- معرفی گونه‌های مناسب جنگل‌کاری با اهداف مختلف

۱-۱- سازگاری گونه‌ها

۱-۱-۱-گونه‌های مناسب آگروفارستری

۱-۱-۲-گونه‌ های مناسب حفاظت خاک و تثبیت شن

۱-۱-۳- گونه‌ های مناسب فضای سبز و پارک­ های جنگلی

۱-۱-۴-گونه‌ های مناسب گیاه پالایی

۱-۱-۵-گونه‌ های درختی چوبده

      ۱-۲- طرح‌های پیشاهنگ

۱-۲-۱- بررسی نیاز آبی گونه‌های مهم جنگلی

۱-۲-۲-بررسی روش‌های بهینه‌سازی حاصلخیزی خاک

۱-۲-۳- بررسی مناسب‌ترین تراکم گونه با اهداف مختلف

۱-۲-۴- بررسی سیستم‌های مختلف کاشت

۱-۲-۵- بررسی آللوپتی و رقابت

۲- تأمین بذر جهت احیاء و توسعه جنگل

۲-۱- بررسی فنولوژی گونه‌های مهم جنگلی

۲-۲- بررسی تکنیک‌های مختلف شکستن خواب بذرهای مهم جنگلی

۲-۳- شیوه‌های ذخیره و نگهداری بذور مهم جنگلی

۲-۴- احداث باغ بذر گونه‌های مهم جنگلی

۲-۵- انتخاب محاوط بذر گونه‌ های مهم جنگلی

۲-۶- احداث و مدیریت کلکسیون های بذری

۳- تعیین تکنیک‌های بهینه تولید نهال گونه‌های جنگلی

۳-۱- تکنیک‌های مختلف پوشش‌دار کردن بذر گونه‌های جنگلی

۳-۲- توانمندسازی نهال در مقابل تنش‌های محیطی

۳-۳- بررسی شیوه‌های تکثیر گونه‌های مهم جنگلی

۴- تعیین ویژگی‌های نهال استاندارد گونه‌های جنگلی

۴-۱- تعیین مناسب‌ترین سن و ابعاد نهال‌های گلدانی

۴-۲- تعیین مناسب‌ترین سن و ابعاد نهال‌های ریشه لخت

۵- تکنیک های مختلف جنگل‌کاری

۵-۱- روش‌های مختلف جمع‌آوری رواناب

۵-۲- تکنیک‌های مختلف ذخیره رطوبت در خاک

۵-۳-تکنیک‌های مختلف کاشت

۶- مدیریت جنگل های دست‌کاشت

۶-۱- شیوه‌های مختلف وجین، تنک کردن، آزادسازی و هرس

۶-۲- شیوه‌های مختلف حفاظت و حمایت

۶-۳- بررسی شیوه‌ و دور آبیاری با اهداف مختلف

۷- پایش جنگل‌کاری‌های سنواتی

۷-۱- بررسی خصوصیات کمی و کیفی گونه‌های کاشته شده

۷-۲- بررسی تغییرات فلور عرصه‌های جنگل‌کاری شده

۷-۳- بررسی تغییرات ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی عرصه‌های جنگل‌کاری شده

۸- بررسی توانمندی ژنتیکی گونه‌های مهم جنگلی

۸-۱- تعیین و معرفی گونه‌ها و پروونانس‌های مقاوم به تنش‌های محیطی

۸-۲- تعیین و معرفی استاندارهای پایه‌های نخبه مادری

۸-۳- حفاظت از ذخایر ژنتیکی

۱- برنامه پایش و ارزیابی ویژگی‌های خاک در اکوسیستم‌های جنگلی

۱-۱- پایش ویژگی‌ها و تغییرات شاخص‌های فیزیک و شیمیایی خاک در هریک از عرصه‌های شاهد و مدیریت شده

۱-۲- پایش و ارزیابی عناصر تغذیه‌ای درختان (عناصر ماکرو و میکرو)

۱-۳-ارزیابی فعالیت زیستی خاک در عرصه‌های شاهد (مدیریت‌نشده) و مدیریت‌شده با استفاده از شاخص‌های مختلف ازقبیل فعالیت آنزیمی، زی‌توده میکروبی و تنفس

۱-۴-پایش و ارزیابی تنوع زیستی (میکروارگانیسم­ ها و ماکروارگانیسم­ ها) عرصه‌های شاهد و مدیریت‌شده

بررسي و مقايسه جمعیت میکروارگانیسم ­های (باکتری­ ها و قارچ ­ها) مؤثر در چرخه ژئوشیمیایی عناصر مختلف در عرصه‌های شاهد و مدیریت‌شده

۲- برنامه پایش و بررسی چگونگی تأثیر گونه‌های جنگلی بر ویژگی‌های خاک و پوشش گیاهی در جنگل‌کاری با گونه‌های مختلف

۲-۱-تأثیر گونه‌های جنگلی بر ویژگی­ های خاک و پوشش گیاهی در جنگل‌کاری با گونه‌های مختلف در نواحی رویشی هیرکانی و ارسباران، ایران- تورانی (زاگرس و نواحی مرکزی ایران) و ناحیه صحارا- سندی

۳- برنامه شناخت خصوصیات بیولوژی خاک و استفاده از آن در احیای اکوسیستم‌های جنگلی و سازگاری گونه‌های جنگلی

۳-۱- شناخت قارچ‌‌های میکوریزی همزیست (شامل اکتومیکوریزها و وزیکولار-آربسکولار) با گونه­‏های مختلف درختی و درختچه­‏ای در نواحی مختلف رویشی

۳-۲-کشت و تکثیر قارچ­ های میکوریزی (اکتومیکوریزها و وزیکولار-آربسکولار)

۳-۳- عملی کردن فناوری تولید نهال‌های میکوریزی از گونه‏ های مختلف درختی و درختچه ‏ای

۳-۴- پژوهش برای استفاده از نهال‌های میکوریزی در احیای رویشگاه‏ های تخریب‏ شده و شکننده

۳-۵-شناخت جمعیت‏ میکروارگانیسم­ های مختلف در ریزوسفر گونه­ های درختی و درختچه ‏ای در نواحی مختلف رویشی

۳-۶- ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر بیولوژی خاک‏ های جنگلی

۳-۷- مدل ‏سازی اثر تغییرات اقلیمی بر بیولوژی خاک‌‏های جنگلی برای پیش‏بینی خطر انقراض گونه‏­ های مختلف درختی و درختچه­­­‏ ای

گروه تحقیقات بهره‌برداری و مسائل اقتصادی و اجتماعی

۱- بهره‌برداری و توسعه منابع جنگلی

۲- بررسی اثرات تعرض انسان و دام بر ساختار و تغییرات پوشش جنگلی

۳- بررسی نحوه و اثر جایگزینی چوب سوخت با سایر منابع انرژی

۴- بررسی اقتصادی شیوه‌های مختلف تولید نهال، بذر و كاشت در عرصه

۵- بررسی امكان بهبود شیوه‌های بهره‌برداری از درختان جنگلی (چوب، بذر، میوه، …..)

۶- بررسی روش‌های مناسب بهره‌برداری از جنگل‌های طبیعی و دست‌كاشت

۷- بررسی صدمات ناشی از بهره‌برداری در شیوه‌های جنگل‌شناسی مختلف

۸- بررسی مناسب‌ترین تراكم جاده‌های جنگلی در شیوه‌های جنگل‌شناسی مختلف

۹- بررسی و تعیین روش مناسب بهره‌برداری در شیوه‌های جنگل‌شناسی مختلف

۱۱- بررسی بازدهی سیستم‌های بهره‌برداری و انتخاب سیستم مناسب در شرایط مختلف

۱۲- مطالعه مسائل فنی در احداث جاده‌ها و راهكارهای مناسب جهت حفاظت جاده‌ها و تثبیت كناره‌ها

در چارچوب فعالیت­ های بین‌المللی این بخش، گروهی با نام “گروه تحقیقات راش” تشکیل شده است که با اتحادیه بین‌المللی سازمان­ های تحقیقات جنگل(IUFRO)  همکاری می‌کند. هدف از ایجاد این گروه حمایت از دانشمندان علوم جنگل و علاقمندان به پژوهش در زمینه‌های اکولوژی، جنگل‌شناسی،‌ ژنتیک و مدیریت جنگل‌های راش است که به‌طور عمده در قالب برگزاری نشست‌ها و همایش‌های بین‌المللی تحقق می‌یابد.