هرباریوم

احداث هرباریوم مرکزی ایران به منظور ایجاد زمینه مناسب برای انجام تحقیقات گیاه شناسی انجام شد. تیم های تحقیقاتی و متخصصین گیاهشناسی به منظور تاسیس و تکمیل هرباریوم که در واقع بستر انجام تحقیقات گیاه شناسی است به مناطق مختلف کشور مسافرت و اقدام به جمع آوری نمونه های گیاهی نمودند. تشکیل و توسعه و اداره این هرباریوم بزرگ مرهون تلاش‌های افراد متخصص به­ویژه دکتر مصطفی اسدی، مهندس پرویز باباخانلو، دکتر زیبا جم‌زاد، دکتر علی اصغر معصومی، دکتر ولی­اله مظفریان، پروفسور پیر وندلبو و پروفسور رونه‌مارک بوده است. جمع آوری و شناسایی گیاهان تا کنون ادامه یافته است به طوری که هرباریوم مذکور بزرگترین هرباریوم ایران با متجاوز از یکصد و نود هزار نمونه گیاهی است.

این هرباریوم جزو سرمایه های  ملی کشور محسوب می شود که برای همیشه بستر انجام تحقیقات گیاه شناسی کشور و حتی جهان خواهد بود. این اسناد علمی، پایه و ماده اولیه انجام طرح‌های تحقیقاتی مختلف از جمله فلور ایران، مطالعات سیستماتیک ملکولی، گرده‌شناسی، آناتومی و سایر زمینه‌های علوم زیستی هستند.

به موازات احداث هرباریوم، کتابخانه اختصاصی گیاه شناسی دایر گردید که یقیناً جزو غنی ترین کتابخانه های گیاه شناسی کشور محسوب می شود. در حدود سال 1353 مرحوم پروفسور وندلبو یکی از گیاه شناسان  برجسته کشور سوئد، به عنوان مشاور گیاه شناسی به کار گرفته شد که بدون شک بانی تغییرات عمده در تکمیل و تحقیقات گیاه شناسی در ایران است.

 

  • فراهم آوردن مجموعه‌اي از منابع علمي استاندارد براي نامگذاري گياهان اعم از تكراري و جديد.
  • بررسي محلهاي حضور يك تاكسون درطبيعت و نشان دادن گسترة انتشار آن.
  • فراهم آوردن نمونه‌هاي گياهي يك منطقه
  • فراهم آوردن نمونه‌هاي گياهي براي كساني كه روي تاكسون ويژه‌اي در سطح يك كشور، قاره يا كره زمين كار مي‌كنند.
  • هدايت پايان‌نامه‌هاي كارشناسي‌ارشد و دكتري در زمينه رده‌بندي گياهان بي‌گل.
  • نگهداري از نمونه‌هاي تايپ (Types Species)،
  • تشويق مردم به حفظ حيات گياهان بي‌گل از راه برنامه‌هاي آموزشي، شناساندن و معرفي اين گياهان.
  • امانت دادن گياهان به مؤسسات يا مراکز علمي-پژوهشي و ساير سازمانهاي درخواست كننده بر طبق موازين و مقررات مربوطه
  • مبادله نمونه‌هاي هرباريومي با هرباريوم‌هاي ديگر جهان