نشریه فنی

بازدید: 97 بازدید

معیارهای لازم برای تشخیص درختان کهنسال در عرصه‌های جنگلی

نوع رسانه: نشریه فنی

موضوع: جنگل

نویسنده: احمد حسینی

برچسب‌ها: درخت کهنسال، معیار کمی، شاخصهای تشخیص، جنگل‌های ایلام، زاگرس

تاریخ انتشار: 1401

فایل pdf

 

هدف از تدوین این نشریه:

در این نشریه، مفاهیم و شاخص‌های لازم برای تشخیص، انتخاب و مطالعه درختان کهنسال در عرصه‌های جنگلی تشریح و به نتایج حاصل از بررسی درختان کهنسال در جنگل‌های استان ایلام اشاره مختصری شده است. درختان کهنسال از عناصر مهم و ارزشمند عرصه های جنگلی کشور از جنبه های اکولوژیکی، جنگلشناسی، احیای جنگل، زیست محیطی، تنوع زیستی، تاریخی و اقلیمی هستند. شناسایی و انتخاب این درختان مستلزم داشتن تعریف دقیقی از واژه یا اصطلاح درخت کهنسال و مفهوم اکولوژیکی آن است. بررسی و مطالعه این درختان نیازمند دانستن ویژگی های شاخص و معیارهای کمی و کیفی آنها است.

با توجه به مطالعات گسترده درختان کهنسال در خیلی از جنگلهای دنیا و ایران می توان معیارهای رایج تر را برای تشخیص درختان کهنسال در عرصه های جنگلی و مطالعه آنها بکار برد. البته بایستی توجه داشت که معیارهای کمی لازم برای تشخیص درختان کهنسال نسبت به درختان مجاور آن در جنگل بستگی به نوع گونه، اکوسیستم جنگلی، شرایط رویشگاهی و ویژگی‌های ساختاری جنگل دارد و بر این اساس برای هر گونه و بسته به شرایط زیستگاهی آن حد مناسب برای تعیین معیارهای کمی در نظر گرفت.

بر این اساس در جنگل‌های استان ایلام تعداد 115 اصله درخت کهنسال از 10 گونه بلوط ایرانی، بنه، لرگ، ملج، زبان‌گنجشک، چنار، داغداغان، زربین، زیتون و انجیر با استفاده از معیار کمی قطر برابر سینه شناسایی و بررسی گردید.

دسته بندی اخبار و تازه های اداره ترویج اخبار و تازه های جنگل اطلاعیه ها نشریه فنی-اداره ترویج
اشتراک گذاری
ورود به سایت