در نخستین روز از برنامه”انتقال یافته‌های تحقیقاتی” بررسی شد؛ ملاحظات آب و آبیاری در صنوبرکاری

بازدید: 137 بازدید
  • در اولین روز از برنامه انتقال یافته‌های تحقیقاتی در سال 1403، ایستگاه تحقیقاتی البرز میزبان جمعی از کشاورزان پیشرو، کارشناسان و بهره‌‌‌برداران بود تا آخرین یافته‌های تحقیقاتی در زمینه ملاحظات آب و آبیاری در صنوبرکاری، مورد بررسی و ارائه قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، اداره ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی به منظور ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی به عرصه های تولید، نتایج حاصل از طرح های تحقیقاتی را در قالب روز انتقال یافته برای بهره‌مندی کارشناسان، بهره برداران و کشاورزان پیشرو در ایستگاه های تحقیقات منابع طبیعی البرز و هُمند، برگزار می‌کند.

در نخستین روز از این برنامه، یافته های تحقیقاتی در زمینه “ملاحظات آب و آبیاری در صنوبرکاری” توسط محسن کلاگری، رئیس بخش صنوبر و درختان سریع الرشد و رضا باقری، رئیس ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی البرز ارائه شد.

در ابتدای برنامه، کلاگری با اشاره به شرایط نامساعد اقلیمی در کشور گفت: کشور ما در کمربند خشک آب و هوایی قرارگرفته است و تغیرات اقلیمی تأثیرات نامطلوبی بر کشاورزی و محیط زیست ما گذاشته است.

وی ادامه داد: در بحث کم آبی، باید حداکثر بهره وری از آب را با استفاده از پژوهش‌های علمی و نظرات کارشناسان داشته باشیم تا بتوانیم ازآن یافته، در آبیاری نهال، تولید قلمه و چوب استفاده کنیم.

در ادامه، باقری با اشاره مختصر در رابطه با ارقام صنوبر در کشور گفت: در حدود 50 سال پیش نخسیتن ارقام صنوبر وارد کشور شد و در این سالها ارقام متنوع و مختلفی در کشور کاشت شده است. ما در ایستگاه البرز از هزاران رقم صنوبر تعدادی را انتخاب کردیم و کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی را روی آنها انجام دادیم.

رئیس ایستگاه تحقیقاتی البرز با اشاره به تحقیقات صورت گرفته روی ارقام صنوبر در ایستگاه البرز اظهار کرد: مهمترین بررسی ما در رابطه با ملاحظات صنوبرها بوده است. اما ابتدا صنوبر‌ها را تحت رژیم آبیاری قرار دادیم. در بررسی های صورت گرفته طی چهار سال، ارقامی که 12 روز یک بار آب داده شدند، از بین رفتند. در مرحله دوم، رژیم های آبیاری هشت روز یک بار و چهار روز یک بار را انتخاب کردیم و پس از بررسی مشخص شد، عملکرد درخت صنوبر با دو رژیم آب رسانی مذکور، تغییری نمی کند. لذا برای جلوگیری از اسراف آب آبیاری، روش قطره ای در هر هشت روز یک بار، در دستور کار این ایستگاه قرار گرفت.

باقری ضمن برشمردن روش های آبیاری گفت: امروزه با توجه با مشکلات آب در کشور، دیگر آبیاری سنتی به روش غرقآبی توجیه اقتصادی ندارد. در حال حاصر آبیاری قطره ای گرچه در ابتدای کار نیاز به سرمایه گذاری بیشتری به منظور تهیه و نصب سیستم های آبیاری قطره ای می طلبد، اما تجربه و مطالعات از صرفه‌جویی 40 درصدی آب در کشت صنوبر خبر می دهد.

وی در انتها با اشاره به نوع صنوبر کشت شده و مشکلات آبیاری آن افزود: ما در این ایستگاه تحقیقاتی دو نوع صنوبر “نیگرا” و “اورآمریکن” را کشت می کنیم. البته نباید از مشکلات آبیاری غرقابی در این مکان هم غافل شد که مهمترین آن وجود حیواناتی نظیر: سگ ، کلاغ و کبوتر است که بارها به لوله های انتقال آب آسیب وارد آورده اند.

گفتنی است در انتهای این برنامه، پژوهشگران و کارشناسان حاضر در ایستگاه، از مزراع کشت صنوبر بازدید کردند.

دسته بندی اخبار صفحه اصلی
اشتراک گذاری
ورود به سایت