حضور رئیس کمیته علمی ستاد نهضت مردمی تولید و کاشت یک میلیارد اصله درخت در برنامه تلویزیونی رویش

بازدید: 31 بازدید

این برنامه به صورت زنده از شبکه آموزش سیما (برنامه رویش) با حضور آقای دکتر علی علیزاده علی آبادی رئیس محترم موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور – رئیس کمتیه نهضت مردمی کاشت یک میلیارد درخت برگزار خواهد شد.

زمان پخش: روز سه شنبه مورخ 16 اسفند 1401 ساعت 21

دسته بندی اخبار صفحه اصلی
اشتراک گذاری
ورود به سایت