بازدید دکتر علیزاده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

بازدید: 50 بازدید

رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در روز سه‌شنبه 1402/03/02، از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان بازدید به عمل آورد. به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، در جریان این بازدید، دکتر علیزاده در جلسه­ ای با حضور دکتر یزدان دوست همدانی، رئیس مرکز، دکتر علی قدمی فیروزآبادی، معاون پژوهشی، دکتر علی محمد جعفری، معاون برنامه ­ریزی و پشتیبانی، دکتر کیوان صفی ­خانی، رئیس بخش و جمعی از پژوهشگران بخش تحقیقات منابع طبیعی، شرکت کرد.

در ابتدای این جلسه، دکتر یزدان دوست همدانی، ضمن خوش آمدگویی به مهمانان، حضور دکتر علیزاده را فرصتی مغتنم برای توجه هرچه بیشتر به پتانسیل­های استان و توجه به حل مسائل و مشکلات حوزه منابع طبیعی در استان برشمرد. در ادامه، دکتر قدمی فیروزآبادی، با خیرمقدم به مهمانان و مدعوین، مراتب قدردانی خود را از زحمات همکاران بخش تحقیقات منابع طبیعی ابراز و به مطالبی در ارتباط با فعالیت‌های شاخص پژوهشگران این بخش و جایگاه ویژه و کاربردی فعالیت‌های آنان در مرکز و استان اشاره کرد.

در ادامه این جلسه، دکتر کیوان صفی‌خانی، گزارشی از مهمترین فعالیت­ها و اقدامات انجام شده در بخش تحقیقات منابع طبیعی ارائه نمود. دراین جلسه، مهمترین مسائل و مشکلات بخش تحقیقات استان و چالش­های فراروی عرصه ­های منابع طبیعی از سوی پژوهشگران بخش به بحث گذاشته شد. در ادامه، دکتر علی محمد جعفری، مشکل تأمین نیروی انسانی متخصص و رعایت تناسب هرم نیروی انسانی در بخش و مرکز را از مهمترین چالش­های جاری عنوان کرد و جذب نیروی انسانی جدید را به منظور استفاده از تجارب نیروهای با تجربه، قبل از بازنشستگی به عنوان راهکار حل این چالش بیان کرد. در این جلسه، رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با اشاره به توانمندی‌ها و پتانسیل­ های موجود در عرصه های منابع طبیعی استان، مهمترین اولویت­های مؤسسه را در این استان، وجود عرصه ­های جنگلی دست کاشت و مراتع عنوان کرد و باغ گیاهان دارویی را به عنوان یکی از نقاط برجسته استان همدان در ترویج کشت گیاهان دارویی برشمرد. ایشان با اشاره به نهضت کاشت یک میلیارد اصله درخت در سطح کشور و 15 میلیون اصله در سطح استان همدان، ضمن بیان مواضع علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در این خصوص، بر لزوم نظارت همه جانبه مؤسسه و بخش تحقیقات استان، بر عرصه‌های انتخابی، متناسب با شرایط اکولوژیک منطقه و انتخاب گونه­ های بومی تأکید کرده و موفقیت این طرح را وابسته به ارزیابی میزان استقرار نهال­ ها در سالیان آتی درعرصه ­های انتخاب شده دانست.

دسته بندی اخبار صفحه اصلی
اشتراک گذاری
ورود به سایت