دکتر علی علیزاده

صفحه نخست » دکتر علی علیزاده

حضور رئیس کمیته علمی ستاد نهضت مردمی تولید و کاشت یک میلیارد اصله درخت در برنامه تلویزیونی رویش

این برنامه به صورت زنده از شبکه آموزش سیما (برنامه رویش) با حضور آقای دکتر علی علیزاده علی ...

بازدید رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد – دزفول

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، روز جمعه مورخ 1401/10/30، ...

بازدید رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان و باغ گیاه‌شناسی زاگرس – خرم آباد

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، روز پنجشنبه مورخ  1401/10/29، ...

برگزاری نشست نخبگانی برای باغ گیاه‌شناسی ملی ایران

در ادامه سلسله جلسات نخبگانی در مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، پنجمین نشست آن به موضوع باغ ...

بازدید دکتر علیزاده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، در روزهای 4 و ...

انتصاب دکتر علی علیزاده به سرپرستی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

در مراسمی با حضور دکتر سیدمجتبی خیام نکویی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ...