بازدید رئیس جمهور

صفحه نخست » بازدید رئیس جمهور

بازدید ریاست محترم جمهوری از بانک ژن منابع طبیعی ایران

به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ...