logo

مدیران پیشین موسسه

نام و نام خانوادگی :پرویز مهدی زاده

سال تولد : ۱۳۱۳
محل تولد : تهران
ایمیل : mehdizadeh.activelrs@juno.com

تصدی ریاست موسسه طی سال های ۱۳۵۷-۱۳۴۸

نام و نام خانوادگی :بهروز ملک پور

سال تولد : ۱۳۱۵
محل تولد : تبریز
ایمیل : tpnenthree@mavara.com

تصدی ریاست موسسه طی سال های ۱۳۵۹-۱۳۵۷

نام و نام خانوادگی :مجتبی علاقبند راد

سال تولد : ۱۳۲۶
محل تولد : تهران
ایمیل : alaghband@yahoo.com

تصدی ریاست موسسه طی سال های ۱۳۶۱-۱۳۵۹

نام و نام خانوادگی :سید محمد میر محمدی

سال تولد : ۱۳۲۷
محل تولد : اردکان یزد
ایمیل : maglis@niog.org

تصدی ریاست موسسه طی سال های ۱۳۶۳-۱۳۶۱

نام و نام خانوادگی :تقی شامخی

سال تولد : ۱۳۲۲
محل تولد : کاشان
ایمیل : tshamekh@ut.ac.ir

تصدی ریاست موسسه طی سال های ۱۳۶۷-۱۳۶۴

نام و نام خانوادگی :علی اصغر معصومی

سال تولد : ۱۳۲۷
محل تولد : رامسر
ایمیل : maassoumi@rifr-ac.ir

تصدی ریاست موسسه طی سال های ۱۳۷۱-۱۳۶۷

نام و نام خانوادگی :مصطفی جعفری

سال تولد : تهران
محل تولد : ۱۳۳۵
ایمیل : mostafajafari@libero.it

تصدی ریاست موسسه طی سال های ۱۳۷۶-۱۳۷۱

نام و نام خانوادگی :عادل جلیلی

سال تولد : ۱۳۳۵
محل تولد : میاندوآب
ایمیل : jalili@rifr-ac.ir

تصدی ریاست موسسه طی سال های ۱۳۸۴-۱۳۷۶

نام و نام خانوادگی :محمد حسن عصاره

سال تولد : ۱۳۳۸
محل تولد : دزفول
ایمیل : asareh@rifr-ac.ir

تصدی ریاست موسسه طی سال های ۱۳۸۸-۱۳۸۴

نام و نام خانوادگی :حسین میرزایی ندوشن

سال تولد : ۱۳۳۸
محل تولد : یزد- تفت
ایمیل : jalili@rifr-ac.ir

تصدی ریاست موسسه طی سال های ۱۳۹۲-۱۳۸۸