طرح ملی ارزیابی و تولید بذر گواهی شده در برخی گونهای علوفه‌‌ای دائمی ایران (1401-1405)

بازدید: 44 بازدید

مجری ملی: دکتر صدیقه زارع کیا، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

مرتعکاری گون‌های علوفه‌‌ای، علاوه بر بالا بردن حاصلخیزی خاك و تامين ازت، در جلوگيری از فرسايش خاک و روان آب سطحی و کاهش تدريجی فرسايش خاک موثر است. سیستم ریشه‌‌ای پیچیده و در هم تنیده گون‌های علوفه‌‌ای چندساله و به تبع آن، عمق ریشه زیاد این گونه‌ها و همچنین تاج پوشش نسبتا بالای آنها، سبب ‌‌می‌شود تا خاک حفظ شده و از فرسایش جلوگیری شود.

وجود سطح وسيع مراتع تخريب يافته در مناطق مختلف آب و هوايي‏، كاهش گونه‌‌هاي خوشخوراك و تبدیل مراتع به ديم‌زارهای کم بازده، از جمله مسائلی است كه باعث كاهش توليد علوفه مورد نياز دام‌‌های چرا کننده در مرتع شده است که از اینرو نيازمند معرفي ارقام امید بخش مي‌‌باشد.

تعداد زيادي از مرتعداران، کشاورزان و دامداران علاقه مند به مرتعکاری و زراعت گياهان علوفه‌‌ای دیم مي‌باشند ولي بذر مرغوب از توده‌هاي بومي به اندازه کافي در دسترس آنها نمي‌باشد که اجراي اين پروژه، مي‌تواند در توليد بذر انبوه جهت مرتعکاری و زراعت مکانيزه و در نتیجه، خود کفایی علوفه در کشور، موثر باشد.

این طرح برای اولین بار در خصوص تولید بذر گون در کشور در حال انجام است. این طرح از سال 1401 در 8 استان تهران، اصفهان، كردستان، آذربايجان غربي، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، اردبیل، یزد آغاز شده که در سال 1403 با همکاری اداره کل منابع طبیعی استان زنجان این استان نیز به استانهای دیگر اضافه شد.

فعلا در هر استان حدود 1000 متر مربع کشت گون درنظر گرفته شده است که با توجه به نتایج طرح در سال 1405 و تولید بذور گون، این بذور با هماهنگی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در بانک ژن منابع طبیعی نگهداری و برای توسعه کشت در استانهای دیگر درنظر گرفته خواهد شد. در سالهای آتی بذور گواهی شده تولیدی در اختیار ادارات منابع طبیعی استانهای موردنظر قرار خواهد گرفت تا در احیای دیمزارها مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

 

دسته بندی اخبار و تازه های بخش مرتع
اشتراک گذاری
ورود به سایت