صفحه نخست » اخبار صفحه اصلی » دومین گردهمایی فناوري اطلاعات و اطلاع رسـانی کشاورزي سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)

  • 59

دومین گردهمایی فناوري اطلاعات و اطلاع رسـانی کشاورزي سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)

اصلی

بازدیدها: 59

دومین گردهمایی فناوري اطلاعات و اطلاع رسـانی کشاورزي با حضور دکتر حسـین جعفري معاون پژوهش و فناوري، دکتر حسـین فرازمنـد رئیس مرکز علوم و فناوري اطلاعات کشـاورزي، دکتر خسـرو ثـاقب طالبی معاون پژوهش، فناوري و انتقال یـافته‌ها و روساي ادارات فناوري اطلاعات موسـسات و مراکز اسـتانی روز دوشنبه 1401/12/08 در محل سالن همایش این موسـسه برگزار شد. در ابتـداي جلسه، دکتر حسـین جعفري ضمن اشاره به امنیت غـذایی به عنوان مهمترین رسـالت سازمان تات ، نقش فناوري اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزي را براي تحقق اهداف امنیت غذایی بسیار مهم برشمرد. ایشـان شـناخت و ارزیـابی نیازهـاي کـاربران در حوزه فنـاوري اطلاعات و اطلاع رسـانی و همچنین سـرعت بخشـیدن به فرآیندهاي مرتبط را مهمترین انتظارات سازمان از ادارات فناوري اطلاعات دانست. در ادامه، کلیپ عملکرد مرکز علوم و فناوري اطلاعات کشاورزي سازمان در بازه زمانی سال های 1393 تا 1401 پخش شد. شایان گفتن است در این گردهمایی، دکتر حسـین فرازمند گزارش مبسوطی از عملکرد مرکز در سال 1401 ارائه نمود و در ادامه، از واحدهاي برتر فعال در حوزه فناوري اطلاعات و اطلاع رسانی تقدیر به عمل آمد.

در این نشست، گزارش عملکرد مناطق پنجگانه تحقیقات در حوزه فناوري اطلاعات ارائه شد و در یک پانل تخصصی (دکتر فرازمند، دکتر شهمیرزادي، مهندس طهماسبی) به پرسشهاي همکاران پاسخ داده شد. این گردهمایی با بازدیـد از باغ گیاهشناسـی ملی ایران، اقامه نماز و صرف ناهار ادامه یافت و در بعد از ظهر، کارگاه آموزشـی با موضوع “کاربرد بلاك چین در کشاورزي” برگزار گردید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور