درست بنویسیم 24

بازدید: 67 بازدید
فارسی را درست بنویسیم

با توجه به جایگاه و هویت‌بخشی زبان فارسی در  فرهنگ غنی کشورمان و با عنایت به اهمیت انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از‌لحاظ علمی و پژوهشی در سطح کشور (داشتن چندین نشریه علمی و پژوهشی و چاپ کتاب‌های مختلف در زمینه منابع طبیعی)، بهتر است نکاتی مهم، کاربردی و به‌روز در رابطه با «نگارش و ویرایش» با عنوان «درست بنویسیم» تهیه شده تا شاید گامی هرچند کوچک برای درست‌نویسی و حفظ و حراست از این گنجینه گرانبها و میراث ماندگار برداشته شود.

درست بنویسیم- شماره هشتاد و دوم درست بنویسیم- شماره هشتاد و سوم درست بنویسیم- شماره هشتاد و چهارم
دسته بندی اطلاعیه کتابخانه اطلاعیه ها
اشتراک گذاری
ورود به سایت