تولید بذر گواهی شده مرتعی با همکاری بخش تحقیقات مرتع و دفتر فنی مرتع

بازدید: 30 بازدید

به منظور هم اندیشی بخش تحقیقات مرتع با دفتر فنی مرتع در مورد طرح تولید بذر گواهی شده مرتعی نشستی با حضور ریاست بخش تحقیقات مرتع آقای دکتر مرتضی خداقلی به همراه محققین مرتبط با موضوع خانمها دکتر مهشید سوری، دکترسعیده ناطقی، دکتر نادیا کمالی، خانم مهندس زارع و آقایان دکتر جعفری، دکتر معتمدی و دکتر زندی و معاون محترم دفتر فنی مرتع آقای دکتر مهرداد مسیبی به همراه خانم مهندس مهدوی و آقای مهندس شاهرخی  تشکیل شد.

در ابتدای جلسه آقای دکتر خداقلی بر اهمیت و ضرورت تولید بذور مرتعی بدلیل خشکسالی ها و تغییر اقلیم تاکید کردند. سپس دکتر جعفری مجری طرح ملی “ارزيابي و توليد بذر گواهي شده در جمعيت‌هاي برتر” گزارشی از پیشرفت اجرای طرح شامل تولید بذر گراس‌ها، فورب ها، گون های علوفه ای و بوته ای ها به جلسه ارائه نمودند.

در ادامه آقای دکتر مسیبی گزارشی از وضعیت ایستگاه‌های تولید بذر کشور ارائه و بیان داشتند در کشور 22 ایستگاه تولید بذر در 18 استان کشور به وسعت 21 هزار هکتار فعال می‌باشد که اخیراٌ دو ایستگاه در استان‌های بوشهر و هرمزگان افتتاح شده است بنابراین جمعا 24 ایستگاه تولید بذر در کشور شرایط تولید بذر را دارا می باشند.

در پایان مقرر شد آقای دکتر مسیبی نسبت به ارسال اطلاعات ایستگاه‌های تولید بذر به بخش تحقیقات مرتع اقدام نمایند و همچنین هماهنگی‌های لازم جهت حضور مجری ملی طرح در جلسه مدیران یا معاونان فنی ادارات کل منابع طبیعی کشور جهت  ارائه گزارش پیشرفت طرح  شرایط همکاری و شراکت آنان را در اجرای مطلوب طرح فراهم کنند.

دسته بندی اخبار بخش اخبار و تازه های بخش مرتع
اشتراک گذاری
ورود به سایت