logo
صفحه نخست » اخبار صفحه اصلی » بیست و ششمین مرحله نظارت و ارزشیابی طرح/ پروژه های تحقیقاتی مؤسسه

بیست و ششمین مرحله نظارت و ارزشیابی طرح/ پروژه های تحقیقاتی مؤسسه

مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، به عنوان متولی پژوهش‌های منابع طبیعی در کشور، سالیانه حدود ۷۵۰ طرح/ پروژه پژوهشی را توسط پژوهشگران خود در ستاد مؤسسه و بخش‌های منابع طبیعی مراکز استانی به مرحله اجرا در‌می‌آورد. برای پایش روند اجرای این طرحها، طراحی و پیاده‌سازی فرآیندهای شفاف و دقیق نظارت و ارزشیابی از طرف مؤسسه ضرورت پیدا می‌کند دو مقوله‌ای که بدون ایجاد نظامی منسجم و قوام یافته، بازدهی چندانی نخواهند داشت. این نظارت ها بصورت سالیانه با هدف افزایش کارآیی برنامه ها و فعالیت‌های پژوهشی، بهبود و ارتقاء کیفیت اجرای طرحهای پژوهشی و افزایش کارآیی پژوهشگران و نیز امور اجرایی‌ و مدیریتی با بهره گیری از توان علمی نیروهای متخصص و دارای تجربه صورت می‌پذیرد.

‌ اجرای بیست و ششمین مرحله از طرح “نظارت و ارزشیابی طرح ها و  پروژه های تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات جنگل ها  و مراتع کشور” از تاریخ ۲۸ مهر ماه سال جاری آغاز شده و تا کنون  طرح های تحقیقاتی استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، لرستان،‌ چهارمحال بختیاری و اصفهان توسط هیات های اعزامی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور ،مورد ارزیابی قرار گرفته است . نمایندگان موسسه متشکل از سه گروه به سرپرستی جناب آقای دکتر رحمانی ، جناب آقای دکتر علی اشرف جعفری و سرکار خانم دکتر جم زاد به مراکز استان ها اعزام شده و جمعا از ۱۵۲ طرح تحقیقاتی بازدید و بررسی به عمل آوردند . از جمله این بازدیدها  می توان به بازدید از ایستگاه تحقیقاتی تیکمه داش، باغ گیاهشناسی استان لرستان و ایستگاه تحقیقاتی فزوه و پژوهشکده بیوتکنولوژی استان اصفهان اشاره کرد.

اجرای طرح مذکور، همچنان ادامه داشته و به حول و قوه الهی تا پایان سال جاری،‌ عملکرد و نقاط قوت و ضعف طرح های تحقیقاتی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی تمامی استان ها توسط نمایندگان موسسه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

ارزشیابی طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان با حضور معاون محترم پژوهشی مرکز امروز از ساعت هشت صبح آغاز شد.