برگزاری جلسه شورای پژوهشی 9 خرداد 1401 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

بازدید: 45 بازدید

نشست شورای پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با حضور دکتر علیزاده، معاونین ایشان، روسای بخش‌های تحقیقاتی و سایر اعضای شورا در تاریخ 9 خرداد 1401 برگزار شد. دستور این جلسه نیز همانند دو نشست گذشته ارائه فعالیت‌ها از سوی ادارات و واحدهای مختلف بود که در این نشست به ترتیب روسا و مسئولان محترم واحدهای هماهنگی امور پژوهشی و ارتباطات علمی، طرح و برنامه، تجاری سازی، روابط عمومی، معاونت اداری مالی و پشتیبانی و دو مدیر ایشان به ارائه گزارش فعالیت‌ها و برنامه‌های خود در موسسه پرداختند.

 

دسته بندی اخبار صفحه اصلی
اشتراک گذاری
ورود به سایت