برگزاری جلسات هم اندیشی کمیته فنی و اجرایی دیم گیاهان دارویی

بازدید: 28 بازدید

جلسات هم‌اندیشی کمیته فنی و اجرایی دیم گیاهان دارویی با هدف استفاده از توانايي توليد گياهان دارويي در مناطق وسيع ديم کشور روزهای سه شنبه در بخش تحقیقات گیاهان دارویی به‌طور مستمر و با حضور اساتید و متخصصان دیمکاری کشور در محل سالن جلسات بخش برگزاری می‌شود.  

تحقيقات متنوع و مختلف اجرا شده در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور نشان‌دهنده سازگاري، رشد و توليد اقتصادي اغلب گونه‌هاي دارويي است. تشخيص گونة مناسب، محل، زمان، نحوة کشت، داشت و برداشت از رموز موفقيت اهلي کردن گياهان دارويي رويشگاهي در تحقيقات متعدد در ديمزار‌ها بوده است. فرضيات امکان سازگاري، رشد و توليد اقتصادي گياهان دارويي ديم در اغلب تحقيقات کلاسيک و پايلوت مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در مناطق مختلف کشور به اثبات رسيده که اطمينان بيشتري را براي اجراي عمليات ديمکاري گياهان دارويي در سطوح وسيع کشوري ايجاد نموده است.

بر اساس مساحت و درصد کل کلاس‌هاي شيب استخراج شده اراضي با شیب بیش از 12 درصد در حدود 50 ميليون هکتار و حدود 30 درصد اراضي کشور را شامل مي شود که اغلب اين اراضي شخم خورده و تخريب شده اند و از کاربري مرتع خارج شده است. اين سطوح وسيع با شيب‌ها و شرايط اقليمي مختلف، ظرفيت کشت و توليد ديم گياهان دارويي را خواهند داشت. بنابراين عمليات فني حفظ و احياء اراضي شيبدار با استفاده از گياهان دارويي چند ساله با ارزش ميتواند از برنامه‌هاي راهبردي منابع طبيعي کشور در اين گونه اراضي باشد.

استفاده از سامانه‌هاي سطوح آبگير باران و برخي روش‌هاي ديگر استحصال آب باران براي آبياري تکميلي، کمک شاياني به اجراي موفق و اقتصادي اين طرح‌هاي متنوع خواهد نمود. سامانه‌هايي که ضمن افزايش بهره‌وري بارش و توليدمادة خشک بيشتر، موجب استمرار موفقيت ديمکاري گياهان دارويي در سال‌هاي کم باران نيز خواهد گرديد.

با عنایت به اهداف در نظرگرفته شده در بند ژ ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه ” احیای رویشگاه های مرتعی و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی به میزان حداقل نه میلیون و ششصد هزار هکتار و افزایش حداقل یکصد هزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی به نحوی که در پایان اجرای قانون برنامه به دویست و پنجاه هزار هکتار برسد”، پروژه های متعددی با اهداف تحقیقاتی و ایجاد مزارع نمایشی، ترویجی و بررسی اقتصادی کشت دیم 33 گیاه دارویی در 24 استان کشور در حال برنامه ریزی و اجرا می‌باشد.

دسته بندی اخبار و تازه های گیاهان دارویی
اشتراک گذاری
ورود به سایت