کارگروه راهبری قرنطینه چوبهای وارداتی

چوب و فرآورده های آن از دیرباز اهمیت اقتصادی زیادی در کشورهای جهان از جمله ایران داشته است و نیاز کشور به منابع سلولزی همواره در حال افزایش بوده و در حال حاضر با توجه به وسعت بسیار کم جنگل های شمال و محدودیت های وضع شده در خصوص برداشت چوب، تامین این نیاز از […]