کسب عنوان کتابخانه و کتابدار برتر توسط مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان در هفته کتاب

به گزارش روابط عمومی مرکز، در مراسمی که به مناسبت بیست و ششمین دوره هفته کتاب سازمان و با شعار “کتاب،دانایی و توانایی کشاورزی ” در روز سه شنبه مورخه ۹۷/۸/۲۹ در سالن فجر ستاد سازمان و با حضور مقامات وزرات جهاد کشاورزی و وزرات فرهنگ برگزار شداز کتابخانه و کتابدار مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی […]

بازدید رئیس مؤسسه از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، در روز سه شنبه مورخ ۵ تير ۱۳۹۷، جناب آقاي دکتر جليلي، رئيس موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور به همراه سرکار خانم دکتر جم‌زاد، رئیس بخش تحقیقات گیاه‌شناسی مؤسسه و جناب آقاي مهندس عراقي، مشاور رئیس مؤسسه و مدیر باغ گیاه‌شناسی ملی ایران از […]