مطالعه فیزیولوژی روابط آبی گیاه تاغ(Haloxylon spp) در یزد

   مطالعه فیزیولوژی روابط آبی گیاه تاغ در یزد  عنوان پروژه یزد  مکان مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان یزد  واحد اجرا محمد هادی راد از سال ۸۰ تا ۸۴  مجری ۱۳۸۰  زمان شروع ۱۳۸۴  زمان خاتمه بازدید: 47

بررسی اثر عوامل مختلف بر شکستن خواب بذر کتان سفید (Linum album Boiss)

در این بررسی تآثیر عوامل مختلف بر شکستن خواب بذر کتان سفید طی سه آزمایش متوالی مورد آزمون قرار گرفت. در آزمایش اول اثر جیبرلیک اسید به ترتیب همراه با سرمادهی، آب داغ و اسید سولفوریک در شکستن خواب بذر این گونه بررسی شد

مقایسه کارآیی تعرق و محتوی آب نسبی در هشت رقم یونجه در شرایط تنش ملایم خشکی

هشت رقم یونجه از لحاظ کارآیی تعرق و محتوی آب نسبی، به‌عنوان شاخص‌های مقاومت به خشکی، در آزمایشی گلدانی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در گلخانه مورد مقایسه قرار گرفتند. میان ارقام مختلف یونجه از لحاظ مقدار مصرف آب و ماده خشک (علوفه) تولید شده در مراحل مختلف رشد و در هر دوره برداشت اختلافهای معنی‌داری وجود داشت.