برگزاری هشتمین جلسه راهبردی ۱۳۹۷

هشتمین جلسه گروه مشورتی راهبردها با دستور جلسه تشکیلات، قوانین، برنامه ها و چالش‌های مدیریت منابع‌طبیعی کشور مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گردید کارگروه‌ها و یا هسته‌های راهبردی موسسه در حوزه چالش‌های اصلی تغییر اقلیم، تغییر کاربری، ریزگرد، بحران آب، زوال اکوسیستم و تنوع‌زیستی فعال گردند       […]

برخورد استراتژیک با موضوع آب

عراقچی

معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه صبح روز سه‌شنبه در سمینار مخاطرات زیست محیطی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا که در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شده بود، در بخشی از سخنان خود با اشاره به اهمیت محیط زیست و تاثیر چالش‌های زیست محیطی بر موضوع امنیت در منطقه، تصریح کرد: بحث محیط […]