گزارش تصویری از پایگاه تحقیقاتی سامیان اردبیل – کلکسیون گیاهان دارویی شمال غرب کشور

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل طرح احیاء و توسعه کلکسیون گیاهان دارویی شمال غرب کشور با همکاری ستاد توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درسطح ۱.۴ هکتار با جمع آوری نمونه های گیاهی از ۱۸۹گونه بومی گیاهان دارویی شمال غرب […]