اراضی ملی را به باغات دیم تبدیل نکنید

تحقیقات انجام‌شده در مورد تبدیل اراضی ملی (مرتع و جنگل) به اراضی کشاورزی و باغ نشان داده است که فرسایش خاک و تخریب اکوسیستم افزایش یافته و در درازمدت آسیب جدی به این اکوسیستم‌های طبیعی وارد شده است. دکتر رحمانی رئیس بخش تحقیقات جنگل مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور با بیان این مطلب افزود: […]