سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت۱۳۹۷

تالار همايشهاي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور

با یاری خداوند بزرگ، “يکصد و سي و ششمین همايش دفاع از طرح‏هاي تحقيقاتي خاتمه يافته مؤسسه” به منظور ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و يافته‌هاي کاربردي طرح‌هاي تحقيقاتي خاتمه يافته مؤسسه و تبادل نظر كارشناسان و صاحب‏نظران عرصه‏ هاي علمي و اجرايي كشور، در روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت۱۳۹۷ در ستاد مؤسسه برگزار خواهد شد. از کلیه کارشناسان، صاحبنظران، ‌دانشجویان و سایر علاقمندان موضوعات مرتبط جهت شركت در اين همايش، دعوت بعمل مي‌آيد. 

برنامه همايش :

در اين همايش،‌ نتايج ۱۶۱ فقره پروژه تحقيقاتي خاتمه يافته پژوهشگران مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور در گرايش‌هاي مختلف تحقيقاتي در قالب سخنراني و پوستر ارائه خواهد شد.

سخنراني و پوستر ارائه خواهد شد.

شرح برنامه

زمانبندي اجرا

سخنران

تلاوت آياتي از كلام‌ا… مجيد و اعلام برنامه

۹:۱۵ تا ۹:۳۰

 

ارائه نتايج تحقيقاتي پروژه ملي

ارزيابي جمعيت هاي مهمترين گندميان علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور

۰۹:۳۰ تا ۱۰:۱۵

آقای دکتر علی اشرف جعفری

ارائه نتايج تحقيقاتي طرح جامع

بررسي عوامل موثر بر زوال بلوط ايراني در جنگلهاي زاگرس و راههاي مقابله با آن در استان ايلام

۱۰:۱۵ تا ۱۱:۰۰

آقای دکتر جعفر حسین زاده

ارائه نتايج تحقيقاتي پروژه ملي

ارزيابي و تکثير بذر جمعيت‌هاي متحمل به بيماري سفيدک سطحي در اسپرس زراعي 

۱۱:۰۰ تا ۱۱:۴۵

آقای دکتر محمد علی علیزاده

ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی

۱۱:۴۵تا ۱۲

آقای دکتر احسان زندی

بازديد و ارزيابي نتايج طرحهاي تحقيقاتي ارائه شده در قالب پوستر

 

به تعداد ۱۶۱. فقره پوستر

ناهار و اقامه نماز

۱۲:۱۵ تا ۱۳:۰۰

 

خاتمه برنامه

۱۳:۰۰

 

دانلود لیست گزارشات پوستری الگوی تهیه پوستر همایش فرم های مورد نیاز

بازدید: 312