اداره نظارت،‌ارزيابي و پيگيري طرحهاي تحقيقاتي تابع مديريت هماهنگي امور پژوهشي و ارتباطات علمي و زيرمجموعه معاونت پژوهشي مؤسسه مي باشد که مسئوليت هماهنگي و پيگيري فرآيند بررسي و تصويب طرح/ پروژه هاي پيشنهادي توسط محققين منابع طبيعي شاغل در ستاد مؤسسه و مراكز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استاني و پايش وضعيت اجراي آنها و دريافت و ارزيابي گزارش نهائي طرح/ پروژه هاي فوق را بر عهده دارد.

نام و نام خانوادگی : سحر پالیزدار
مدرک / رشته تحصیلی : کارشناسی
جایگاه سازمانی : رئیس اداره نظارت،ارزشیابی و پیگیری طرحهای تحقیقاتی
ایمیل : nezarat@rifr-ac.ir
cv سامانه علم سنجی
  • برنامه ريزي جهت وصول به موقع طرح/ پروژه هاي تحقيقاتي از مراكز و بخش/ گروههاي تحقيقاتي ستاد مؤسسه
  • پيگيري روند بررسي طرح/ پروژه هاي پيشنهادي در كميته هاي تخصصي بخش/ گروههاي ستادي
  • تشكيل به موقع جلسات كميته علمي ـ فني با هماهنگي كميته هماهنگي امور پژوهشي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي
  • اخذ مصوبات كميته علمي ـ فني و پيگيري در اجراي تصميمات
  • اخذ انواع گزارشات پيشرفت طرح/ پروژه هاي تحقيقاتي حسب مورد
  • تشكيل به موقع جلسات گروه ارزشيابي به منظور اخذ نظريه اعضاء بر روي طرحها و تنظيم صورتجلسه
  • ابلاغ تصميمات گروه ارزشيابي به بخشها و مراكز و مجريان طرحهاي تحقيقاتي حسب مورد
  • پيگيري مصوبات گروه ارزشيابي در جهت انجام اصلاحات پيشنهادي جهت تصحيح و تكميل طرحها
  • برآورد بودجه طرح/ پروژه هاي تحقيقاتي بر مبناي سياستها و اولويتهاي تحقيقاتي و نظريات ارزشيابي
  • برنامه ريزي براي اخذ گزارش نهائي طرح/ پروژه هاي خاتمه يافته و بررسي و اصلاح نهائي آنها و ارجاع به دفتر آموزش جهت ارائه سمينار علمي و ارجاع به اداره مستندسازي و انتشارات جهت چاپ نتايج
الف. دبیرخانه کمیته علمی – فنی (مدیریت بررسی و تصویب طرح/ پروژه‌های پیشنهادی)
 
ب. نظارت و  ارزشيابي طرح/ پروژه هاي تحقيقاتي مصوب
 
ج. مدیریت فرآیند داوری گزارشات نهایی و اعلام نتیجه
 
د. مدیریت برگزاری گردهمایی علمی برای دفاع از نتایج تحقیقات

نام :فرزین

نام خانوادگی :‌رنجبر

سمت :کارشناس بررسی ارزشیابی طرحهای در حال اجرا

نام :علی

نام خانوادگی :‌صالح نیا

سمت :کارشناس بررسی طرحهای خاتمه یافته و گزارشات نهایی

نام :سپیده

نام خانوادگی :‌صارمی

سمت : کارشناس بررسی طرح پروژهای تحقیقاتی پیشنهادی

با یاری خداوند بزرگ، “يکصد و سي و ششمین همايش دفاع از طرح‏هاي تحقيقاتي خاتمه يافته مؤسسه” به منظور ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و يافته‌هاي کاربردي طرح‌هاي تحقيقاتي خاتمه يافته مؤسسه و تبادل نظر كارشناسان و صاحب‏نظران عرصه‏ هاي علمي و اجرايي كشور، در روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ در ستاد مؤسسه برگزار خواهد شد. در اين همايش،‌ نتايج ۱۶۱ فقره پروژه تحقيقاتي خاتمه يافته پژوهشگران مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور در گرايش‌هاي مختلف تحقيقاتي در قالب سخنراني و پوستر ارائه خواهد شد. متن کامل خبر

تلفن تماس : ۴۴۷۸۷۲۸۲ الی ۵

ردیف واحد داخلی ایمیل
۱ رئیس اداره نظارت ۵۶۰ nezarat@rifr-ac.ir
۲  کارشناس بررسی طرح پروژهای تحقیقاتی پیشنهادی ۵۵۹
۳ کارشناس بررسی طرحهای خاتمه یافته و گزارشات نهایی ۵۵۸
۴ ارزشیابی طرحهای در حال اجرا  ۵۵۷

فرم ها

فرم های ارتباطی اداره نظارت

قوانین و دستور العمل ها

مجموعه دستور العمل ها و قوانین اداره نظارت

بازدید: 1105