معاون پژوهشی

نام و نام خانوادگی : فاطمه سفیدکن
مدرک / رشته تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استاد
جایگاه سازمانی : معاون پژوهشی
ایمیل : sefidkon@rifr-ac.ir
 
CV سامانه علم سنجی
معرفی مختصر
  • معاون پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ( از آذر ماه سال ۱۳۸۸ تا کنون )
  • سردبیر دو ماهنامه علمی – پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
  • پژوهشگر برتر کشوری در سال ۱۳۹۲
  • محقق برگزیده وزارت جهاد کشاورزی در چهار دوره (۱۳۷۳-۱۳۸۲-۱۳۸۵ – ۱۳۹۱ )
  • قرار گرفتن در زمره ۱% دانشمندان برتر دنیا ( سال ۲۰۱۵ )
  • اجرای ۲۵ طرح / پروژه تحقیقاتی 
  • چاپ و انتشار ۱۳۰ مقاله فارسی و ۱۸۰ مقاله انگلیسی در مجلات معتبر علمی – پژوهشی داخلی و خارجی

دفتر معاون

نام : مهین

نام خانوادگی: بهرامی

سمت : امور دفتری معاونت پژوهشی

آدرس ایمیل تلفن تماس: ۴۴۷۸۷۲۲۱

بازدید: 2404