درگذشت همکار عزیزمان، آقای دکتر محمد اکبرزاده

درگذشت همکار عزیزمان، آقای دکتر محمداکبرزاده، ازاعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان مازندران  را به حامعه علمی تحقیقات منابع طبیعی کشور و خانوده محترم ایشان،‌ تسلیت عرض می کنیم.

برای آن مرحوم، طلب آمرزش و برای بازماندگان، صبر و عمر باعزت طلب می کنیم.

مجلس ترحیم ایشان، روز دوشنبه مورخ ۹۷٫۳٫۲۸ با حضور رئیس مرکز، رئیس دفتر نهاد رهبری سازمان جهاد کشاورزی ،معاونین،جمعی از همکاران مرکز،سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی ، بستگان  و فرزند آن مرحوم در نمازخانه مرکز برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، در این مراسم شرکت کنندگان در فضایی اندوهگین و با ناباوری نسبت به فقدان ناگهانی این همکار گرامی، با قرائت فاتحه و قرآن ، ازاین همکار سفر کرده، یاد کردند .