انتصابات مهر ۱۳۹۷

انتصابات مهر

جناب آقاي عبدالحميد حاجبي، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی به مدت دو سال به سمت «رئيس مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان هرمزگان» منصوب شدند.

جناب آقاي هادي اسدي رحماني، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی به سمت «سرپرست موسسه تحقيقات آب و خاک» منصوب شدند.

جناب آقاي عليرضا نيکويي، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی با حفظ سمت به مدت دو سال به عنوان  «دبيرکميته بهره وري وزارت جهاد کشاورزي» منصوب شدند.

جناب آقاي پرويز مرادي، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی به سمت «سرپرست مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان زنجان» منصوب شدند.

جناب آقاي عليرضا سيداسحقي، طی حکمی از سوی سرپرست معاونت محترم آموزش و ترويج موسسه کاربردي و مهارتي جهاد کشاورزي به عنوان “سرپرست دفتر شبکه دانش و رسانه هاي ترويجي سازمان” منصوب شدند.

سرکار خانم مهرناز رياست، طی حکمی از سوی رئيس محترم مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان فارس به مدت دو سال به عنوان “رئيس بخش تحقيقات منابع طبيعي مرکز فارس” منصوب شدند.

جناب آقاي زين العابدين قمري، طی حکمی از سوی رئيس محترم مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان غربي به مدت دو سال به سمت “معاون برنامه ريزي و پشتيباني مرکز” منصوب شدند.

بازدید: 116

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *