انتصابات شهريور ۱۳۹۷

جناب آقاي کاظم بردبار، طی حکمی از سوی رئيس محترم موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور به مدت دو سال به عنوان «مسئول تجاري سازي و انتقال يافته هاي تحقيقاتي موسسه» منصوب شدند.

جناب آقاي حميد کهرام، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی به عنوان «مشاور ايشان» منصوب شدند.

جناب آقاي کامبيز بازرگان، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی به عنوان «معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي سازمان» منصوب شدند.

جناب آقاي علي اکبر مويدي، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی به عنوان «سرپرست معاونت ترويج سازمان» منصوب شدند.

جناب آقاي هومن شريف نسب، طی حکمی از سوی مشاور محترم معاون وزير و مديرکل حوزه رياست، روابط عمومي و پاسخگويي به شکايات به عنوان «سرپرست معاونت دفتر رياست و روابط عمومي سازمان» منصوب شدند.

سرکار خانم مرجانه صادقيان، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی به سمت «مدير کل امور مالي سازمان» منصوب شدند.

جناب آقاي عليرضا مقري فريز، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی به سمت «سرپرست مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان خراسان جنوبي» منصوب شدند.

جناب آقايان گودرز نجفيان و محمود اسفندياري پور، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی به عنوان «رئيس و عضو کميته هماهنگي پروژه مشترک ايران-سيميت افزايش عملکرد گندم و بهره وري نظام هاي زراعي گندم محور در ايران» منصوب شدند.

جناب آقاي صابر گلکاري، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی «وظايف پيگيري و نظارت بر پروژه افزايش عملکرد گندم و بهره وري نظام هاي زراعي گندم محور در ايران» در بخش ديم را بر عهده گرفتند.

جناب آقاي تورج ولي نسب، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی به عنوان « دبير و عضو کميته هماهنگي پروژه مشترک ايران-سيميت افزايش عملکرد گندم و بهره وري نظام هاي زراعي گندم محور در ايران» منصوب شدند.

جناب آقايان سهراب سهرابي، حسن موني، مظفر روستايي، رسول زارع، کامبيز عباسي، محمدحسن عصاره، فرزاد زلقي، سعيد پورداد، جلال کمالي، محسن اسماعيل زاده، صابر گلکاري،کامبيز بازرگان، فريبرز عباسي، مهدي قائميان، ابراهيم ابراهيمي، احمد زارع فيض آبادي، طي حکمي از سوي معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی به عنوان «اعضا کميته هماهنگي فني پروژه مشترک ايران-سيميت افزايش عملکرد گندم و بهره وري نظام هاي زراعي گندم محور در ايران» منصوب شدند.

بازدید: 99

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *