انتصابات بهمن ۱۳۹۷

جناب آقاي عباسعلي مطلبي، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات آموزش و ترويج کشاورزي به عنوان «مشاور رئيس سازمان» منصوب شدند.
جناب آقاي علي اکبر مويدي، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات آموزش و ترويج کشاورزي به مدت دو سال به عنوان «معاون سازمان و رييس موسسه آموزش و ترويج کشاورزي» منصوب شدند.
جناب آقاي حسن خميس آبادي، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات آموزش و ترويج کشاورزي به مدت دو سال در سمت «رئيس مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان کرمانشاه» ابقا شدند.
جناب آقاي خالد ميري، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات آموزش و ترويج کشاورزي به مدت دو سال در سمت «رئيس مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي بلوچستان (ايرانشهر)» ابقا شدند.
جناب آقاي دکتر صالحي جوزاني، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات آموزش و ترويج کشاورزي به مدت دو سال به عنوان «سردبير مجله بازتاب» منصوب شدند.
جناب آقاي فرهاد فرزين، طی حکمی از سوی مديرکل دفتر منابع انساني و نوسازي اداري سازمان تحقيقات آموزش و ترويج کشاورزي به مدت دو سال به عنوان «معاون ساختار و تشکيلات دفتر منابع انساني و نوسازي اداري» منصوب شدند.
جناب آقاي حسين حکم آبادي، طی حکمی از سوی معاون محترم سازمان و رئيس موسسه آموزش و ترويج کشاورزي به عنوان «سرپرست گروه تخصصي علوم باغي موسسه آموزش و ترويج کشاورزي» منصوب شدند.

بازدید: 51

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *