انتصابات آبان ۱۳۹۷

جناب آقاي يحيي خداکرمي، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی به مدت يک سال به عنوان «پژوهشگر مروج ارشد در حوزه تخصصي علوم جنگل» منصوب شدند.

جناب آقاي هرمزد نقوي، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی به مدت دو سال در سمت «رئيس مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان کرمان» ابقا شدند.

جناب آقاي احمد آيين، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی به مدت دو سال در سمت «رئيس مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان کرمان (جيرفت)» ابقا شدند.

جناب آقاي رضا آزادي گنبد، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی به عنوان «دستيار ايشان» منصوب شدند.

جناب آقاي کاووس کشاورز، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی به مدت دو سال به سمت «رئيس مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان کهکيلويه و بويراحمد» منصوب شدند.

جناب آقاي رضا اقنوم، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی به مدت دو سال به سمت «رئيس مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان خراسان رضوي» منصوب شدند.

جناب آقاي احمد دزيانيان، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی به مدت دو سال به سمت «رئيس مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان سمنان (شاهرود)» ابقاء شدند.

جناب آقاي قاسم اسديان، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی به مدت دو سال به سمت «رئيس مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان همدان» ابقاء شدند.

جناب آقاي بابک قرالي، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی به مدت دو سال به سمت «رئيس مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان قزوين» منصوب شدند.

جناب آقاي علي درجالي، طی حکمی از سوی وزير محترم جهاد کشاورزی به سمت «رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان گيلان» منصوب شدند.

جناب آقاي علي خيبري، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی به مدت دو سال به سمت «رئيس مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان کهکيلويه و بويراحمد» منصوب شدند.

جناب آقاي سيدکريم موسوي، طی حکمی از سوی سرپرست محترم معاونت آموزش و ترويج موسسه عالي علمي کاربردي جهاد کشاورزي به مدت دو سال به سمت «قائم مقام معاونت آموزش، ترويج موسسه» منصوب شدند.

جناب آقاي عباس صلاحي اردکاني، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی به سمت «سرپرست مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان تهران» منصوب شدند.

جناب آقاي عليرضا مقري فريز، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی به مدت دو سال به سمت «رئيس مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان خراسان جنوبي» منصوب شدند.

جناب آقاي هادي اسدي رحماني، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی به سمت «رئيس موسسه تحقيقات خاک و آب» منصوب شدند.

جناب آقاي فرهاد فرزين، طی حکمی از سوی مديرکل محترم دفتر منابع انساني و نوسازي اداري سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی به عنوان «سرپرست معاونت ساختار، تشکيلات و نوسازي دفتر منابع انساني و نوسازي اداري» منصوب شدند.

جناب آقاي هاني شميري، طی حکمی از سوی معاون محترم توسعه مديريت و منابع سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی به عنوان «معاون اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي اداره کل امور مالي سازمان » منصوب شدند.

جناب آقاي سيدحسن موسوي، طی حکمی از سوی رئيس محترم موسسه تحقيقات علوم باغباني به مدت دو سال به سمت «معاون برنامه ريزي و منابع مالي و درآمدي » منصوب شدند.

جناب آقاي محمد جعفر آقايي، طی حکمی از سوی رئيس محترم موسسه تحقيقات علوم باغباني به مدت دو سال به سمت «معاون پژوهش فناوري و انتقال يافته ها» منصوب شدند.

 

بازدید: 70

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *