سی و دومین جلسه راهبردی کارگروه تعادل دام و مرتع

جلسه سی و دوم گروه تعادل دام و مرتع با محوریت بحث طرحهای مرتعداری شکل گرفت و در آن طرحهای مرتعداری به طور اختصار از سه جنبه اکولوژیکی یا فنی، اقتصادی و اعتباری و در نهایت اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفتند. در هر سه جنبه گروه تعادل دام و مرتع مواردی را به عنوان اصول مهمی که باید رعایت شوند در نظر گرفت و در صورتجلسه قید خواهند شد تا به سازمانهای اجرایی ذیربط نیز گزارش شوند. در جلسه بعدی نیز مقرر شد که مروری بر سی و دو جلسه گذشته انجام شود.

بازدید: 60

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *