تشکیل جلسه با عنوان بهینه سازی پایش

تشکیل جلسه با مسئولین سازمام جنگلها، مراتع و آبخیز داری در خصوص وضعیت مصوبه هیات دولت با عنوان “بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگلهای کشور”

پیرو جلسات برگزار شده در شورای مشورتی موسسه و هماهنگی بعمل آمده در مورد تشکیل جلسه با مسئولین سازمام جنگلها، مراتع و آبخیز داری در خصوص وضعیت مصوبه هیات دولت با عنوان “بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگلهای کشور” در تاریخ ۱۴/۶/۹۴ با حضور آقایان مهندس جلالی، مهندس مقدسی و مهندس انگورج از سازمان و آقایان دکتر جلیلی، دکتر معصومی، دکتر جعفری و دکتر رحمانی از موسسه در محل سازمان تشکیل شد.

در این جلسه در خصوص مصوبه هیات دولت، مشکلات و مسائل موجود در مورد جنگلها و راهکارهای لازم برای برون رفت از وضعیت موجود بحث و بررسی قرار گرفت. همه شرکت کنندگان در جلسه اعتقاد داشتند که در شرایط فعلی با توجه به بیانات مقام محترم رهبری در تاکید بر حفظ منابع طبیعی، اعتقاد ریاست محترم جمهور و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و مصوبه دولت در خصوص حفظ جنگلها، حجت بر همه ما تمام است و باید از این شرایط بهترین بهره را برده و برنامه ملی جنگل را به بهترین شکل ارائه نمود و مدیریت جنگلها را ساماندهی کرد.

در پایان جلسه همکاری سازمان جنگلها و موسسه برای تدوین برنامه ملی جنگل و همکاری در جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد با حضور آقای مهندس مقدسی در موسسه برنامه ملی جنگل که توسط سازمان تهیه شده است مورد بررسی قرار گرفته و همچنین اقداماتی صورت گیرد که برنامه های نظارت بر طرحهای مختلف جنگلداری و برنامه های سازمان و پایش جنگلها به موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور واگذار شود و در برنامه ششم توسعه که در دست تهیه است این موضوع گنجانیده شود.

بازدید: 76

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *