انتشار شماره زمستان ۹۶ فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران

مقاله شماره ۴-تحقیقات جنگل و صنوبر ایران

شماره ۴ از دوره ۲۵ (زمستان ۹۶) فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران منتشر شد. مقالات منتشر شده در این شماره عبارتند از:

 • اثر نوع قرارداد کار بر اجرای عملیات قطع درختان و مقدار افت چوب
 • ارزیابی بلندمدت التیام زخم در درختان صدمه‌دیده در اثر عملیات چوب‌کشی (مطالعه موردی: جنگل خیرود)
 • ارزیابی اثر آشفتگی و ویژگی‌های مکانی بر تجدیدحیات با استفاده از معادلات ساختاری (مطالعه موردی: جنگل خیرود)
 • تحلیل الگوی مکانی درختان کیکم (Acer munspessulanum) روی دامنه‌‌های شیب‌دار زاگرس (مطالعه موردی: شهرستان فیروزآباد، استان فارس)
 • تأثیر روشنه‌های تاجی جنگل بر فعالیت آنزیمی، مواد آلی محلول و اسیدهای آلی خاک
 • تعیین ضریب شکل راش (Fagus orientalis Lipsky) در جنگل‌های استان گلستان
 • رابطه بین گروه‌گونه‌های اکولوژیک با شاخص‌های غیرپارامتریک تنوع زیستی و عامل‌های محیطی در ارسباران (مطالعه موردی: حوضه‌ آبخیز ایلگنه‌چای و کلیبرچای)
 • تأثیر شیوه‌های مختلف ذخیره رطوبت در جنگل‌کاری با نهال‌های ارس (Juniperus excelsa)
 • بررسی سازگاری و عملکرد گونه‌ و پرونانس‌های اکالیپتوس در استان مرکزی (ساوه)
 • برآورد زی‌توده کاج تدا (Pinus taeda) با استفاده از رابطه‌های آلومتریک (مطالعه موردی: جنگل‌کاری‌های چوبر، شفت- گیلان)
 • بررسی کمی و کیفی خشک‌دارها در توده‌های طبیعی جنگل‌های هیرکانی (مطالعه موردی: سری گرازبن جنگل خیرود، نوشهر)
 • اثر زمان لایه‌گذاری بذرهای ون (Fraxinus excelsior) بر ویژگی‌های رویشی و شیمیایی نونهال‌ها
 • فرایند مایه‌زنی نهال‌های بلوط ایرانی (Quercus brantii) با قارچ اکتومایکوریزا در شرایط کشت هیدروپونیک
 • اثر آزادسازی تجاری صنعت چوب بر کیفیت محیط زیست ایران در ارتباط با شرکای تجاری چوبی (مطالعه موردی: انتشار گاز دی‌اکسید کربن)
 • تأثیر تغییرات فصلی و تاج‌پوشش درختان بر تراکم و زی‌وزن کرم خاکی در جنگل دانه‌زاد بلوط ایرانی (Quercus brantii)
 • بررسی تغییرات پوشش گیاهی در ارتباط با برخی متغیرهای محیطی با استفاده از گونه‌های محافظه‌‌کار

برای مطالعه چکیده و دریافت فایل مقالات می‌توانید به این لینک مراجعه نمائید.

بازدید: 147

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *