كارگاه ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی مؤسسه

اولین کارگاه آموزشی ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی روز دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ در سالن اجتماعات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و با استقبال گسترده اعضای هیئت علمی و کارشناسان از بخشهاي مختلف برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی، آقای دکتر احسان زندی اصفهان رییس اداره ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی موسسه، ضمن بيان سابقه تشکیل و شروع به کار اداره ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی، گزارشي از فعاليت‌هاي اداره ارائه نمود. در اين كارگاه، به اهمیت ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی به عنوان یکی از وظایف شش گانه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اشاره شد و برای افزایش اثر بخشی تحقیقات بر موضوع ترویج به عنوان یکی از مهمترین برنامه های موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تاکید شد.

با تشکیل معاونت ترویج در سازمان و تغییر عنوان معاونت پژوهشی به معاونت پژوهش، فناوري وانتقال یافته ها و در راستاي اجراي سیاستهاي جدید سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج ، اداره ترویج و انتقال یافته هاي تحقیقاتی با حکم رئیس محترم موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از تاریخ ۹۶/۰۳/۰۵ آغاز به کار نمود. ارائه گزارش از آخرین وضعیت طرح مستند سازی دستاوردهای قابل ترویج ۱۵ ساله و معرفی اعضای محترم کمیته ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی از دیگر موضوعات مورد بررسی در این کارگاه بود.

شایان ذکر است در ارتباط با احصاء یافته های قابل ترویج ۱۵ سال که در قالب کتاب یافته های قابل ترویج منتشر شده است موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با ۱۳ یافته در کتاب سال ۹۲، ۹ یافته در کتاب سال ۹۳ و ۱۹ یافته در کتاب سال ۹۳ به ترتیب حائز رتبه ۳، ۵ و ۳ در بین موسسات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گردید.

ماهیت طرح/پروژه در سامانه سمپات و بروندادها از دیگر موضوعات مورد بررسی در این کارگاه بود. در ادامه با اشاره به این موضوع که اکثر محققان پس از اتمام گزارش نهایی به دلیل عدم آشنایی کافی توجه کافی به دو حوزه ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی و نیز تجاری سازی تحقیقات نئارند از همه محققان درخواست شد تا با مراجعه به سایت موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و با آگاهی از انواع رسانه های ترویجی شامل آثار علمی و آثار ترویجی و نیز روشهای مختلف انتقال یافته های تحقیقاتی، بتوانند نقش مهم خود را در ترویج و انتقال یافته های به نحو احسن ایفا نمایند.
نظام نوین ترویج و نقش محقق مروجان ارشد، محققان معین و کارشناسان پهنه در ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی به طور کامل در این کارگاه توضیح داده شد.

 

براي دانلود محتوي كارگاه كليك كنيد.

 

بازدید: 60

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *