خدمات قابل ارائه توسط گروه تحقیقات بانک ژن منابع طبیعی ایران

آزمایشگاه های ارزیابی مولکولی و بانک اندام گیاهی، تکنولوژی بذر در گروه تحقیقات بانک ژن منابع طبیعی ایران آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی به کلیه متقاضیان در سراسر کشور می باشد:

 

 

آزمایشگاه ارزیابی مولکولی و بانک اندام گیاهی 

 • تعیین تعداد کروموزم‌ها در سطح پلوئیدی گیاهان
 • خدمات PCR به همراه (یا بدون) استخراج مواد و DNA
 • تعیین محل‌‌های هتروکروماتین و یوکروماتین در کروموزم‌های بافت گیاهی
 • اندازه‌گیری و جداسازی پروتئین‌ها براساس وزن ملکولی با استفاده از الکتروفورز تک بعدی
 • اندازه‌گیری میزان آنزیم پراکسیداز، آنزیم سوپراکسید دسموتاز و آنزیم کاتالاز  در بافت گیاهی به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر
 • اندازه‌گیری میزان پروتئین، میزان کلروفیل و رنگدانه‌ها، میزان قند کل، میزان پرولین موجود در بافت گیاهی به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر

آزمایشگاه تکنولوژی بذر

 • آزمون‌هاي تشخيص سلامت بذر
 • تبادل بذر در سطح ملی و بین المللی
 • خوابشکنی و تعیین بنیه بذور جنگلی، مرتعی و دارویی
 • بررسی تنش‌های خشکی و شوری بر جوانه‌زنی بذر و استقرار دانه رست
 • بوجاری و تعیین درجه خلوص، وزن هزاردانه، قوه ناميه و درصد رطوبت
 •  آزمون‌هاي تعیین میزان عناصر P, S, N, O, H, C بذر به وسیله طیف سنج مادون قرمز نزديک (NIR)
 •  آزمون‌هاي تعیین میزان عناصر P, S, N, O, H, C ماده خشک گیاهی به وسیله طیف سنج مادون قرمز نزديک
 • تعیین ماده خشک قابل هضم، قند محلول در آب، درصد فیبر خام، خاکستر کل و دیواره سلولی (بجز همی سلولز) نمونه گیاهی به وسیله طیف سنج مادون قرمز نزدیک

 

بازدید: 50

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *