خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه خاکشناسی بخش تحقیقات بیابان

 آزمایشگاه خاکشناسی، تونل باد و شبیه سازی باران در بخش تحقیقات بیابان آماده ارائه خدمات آرمایشگاهی به کلیه متقاصیان در سراسر کشور می باشد:

آزمایشگاه خاکشناسی

 • سنجش سختی آب
 • تعیین pH و EC آب و خاک
 • تعیین عناصر مغذی خاک شامل  N, P, K
 • تعیین رنگ خاک بر اساس دفترچه Munsell
 • اندازه‌گیری میزان کلروفیل برگ و پتانسیل آب برگ
 • اندازه‌گیری مقادیر آهک، گچ، کربن و ماده آلی خاک
 • اندازه‌گیری عناصر در بافت‌های گیاهی شامل N, P, K, Cl, Ca, Na
 • اندازه‌گیری آنیون‌ها و کاتیون‌های آب و خاک شامل, CO2 , HCO3 , Na NO3 , SO4 , Cl , Mg , Ca
 • تعیین خصوصیات فیزیکی خاک شامل درصد سیلت، رس و ماسه خاک به روش هیدرومتری، وزن مخصوص ظاهری و حقیقی خاکدانه، پایداری خاکدانه و هدایت هیدرولیکی خاک

آزمایشگاه تونل باد

 • بررسی فرسایش‌پذیری خاک‌ها در حالت دست نخورده
 •  تعيين ارتفاع آيروديناميکي زبري خاک يا پوشش گياهی و آستانه سرعت اصطکاکي
 • بررسي توزيع اندازه ذرات فرسايش يافته از بسترهاي مورد آزمون در سري‌هاي مختلف خاک
 • کمي نمودن و اندازه‌گيري سرعت آستانه فرسايش خاک‌هاي مختلف با استفاده از نمونه‌هاي دست نخورده خاک
 • شبيه‌سازي انواع بادشکن‌هاي غير زنده با تراکم كم تا زياد و اندازه‌گيري سرعت باد در محوطه باد پناهي بادشکن‌ها
 • شبيه‌سازي تاثير نمونه‌هاي گياهي علفي و بوته‌اي در کاهش سرعت باد و جذب گرد و غبار با استفاده از تله‌هاي رسوب‌گير در مقياس کوچک

آزمایشگاه شبیه سازی باران

 • مقايسه و واسنجي انواع مدل‌هاي جديد فرسايش
 •  بررسي فرسايش و توليد رسوب ناشي از قدرت جريان رواناب
 • بررسی فرسايش‌پذيري يا حساسيت ذاتي خاك‌هاي مختلف به فرسايش پاشمانی
 •  تاٌثير نوع پوشش‌هاي مختلف خاك از قبيل انواع خاك پوش‌ها، پوشش سنگي و سنگ ريزه‌اي، پوشش گياهي زنده و كاربرد بافت فرش‌هاي طبيعي و مصنوعي در كاهش فرسايش و رسوب

بازدید: 114

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *