بيست و ششمین مرحله نظارت و ارزشيابي طرح/ پروژه هاي تحقيقاتي مؤسسه

مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور، به عنوان متولي پژوهش‌هاي منابع طبيعي در كشور، ساليانه حدود ۷۵۰ طرح/ پروژه پژوهشي را توسط پژوهشگران خود در ستاد مؤسسه و بخش‌هاي منابع طبيعي مراكز استاني به مرحله اجرا در‌مي‌آورد. براي پايش روند اجراي اين طرحها، طراحي و پياده‌سازي فرآيندهاي شفاف و دقيق نظارت و ارزشيابي از طرف مؤسسه ضرورت پيدا مي‌كند دو مقوله‌اي كه بدون ايجاد نظامي منسجم و قوام يافته، بازدهي چنداني نخواهند داشت. اين نظارت ها بصورت ساليانه با هدف افزایش کارآیی برنامه ها و فعالیت‌های پژوهشي، بهبود و ارتقاء كيفيت اجراي طرحهاي پژوهشي و افزایش کارآیی پژوهشگران و نيز امور اجرايي‌ و مديريتي با بهره گيري از توان علمي نيروهاي متخصص و داراي تجربه صورت مي‌پذيرد.

‌ اجرای بيست و ششمین مرحله از طرح “نظارت و ارزشيابي طرح ها و  پروژه هاي تحقيقاتي مؤسسه تحقیقات جنگل ها  و مراتع کشور” از تاریخ ۲۸ مهر ماه سال جاری آغاز شده و تا کنون  طرح های تحقیقاتی استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، لرستان،‌ چهارمحال بختیاری و اصفهان توسط هیات های اعزامی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور ،مورد ارزیابی قرار گرفته است . نمایندگان موسسه متشکل از سه گروه به سرپرستی جناب آقای دکتر رحمانی ، جناب آقای دکتر علی اشرف جعفری و سرکار خانم دکتر جم زاد به مراکز استان ها اعزام شده و جمعا از ۱۵۲ طرح تحقیقاتی بازدید و بررسی به عمل آوردند . از جمله این بازدیدها  می توان به بازدید از ایستگاه تحقیقاتی تیکمه داش، باغ گیاهشناسی استان لرستان و ایستگاه تحقیقاتی فزوه و پژوهشکده بیوتکنولوژی استان اصفهان اشاره کرد.

اجرای طرح مذکور، همچنان ادامه داشته و به حول و قوه الهی تا پایان سال جاری،‌ عملكرد و نقاط قوت و ضعف طرح های تحقیقاتی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی تمامی استان ها توسط نمایندگان موسسه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

ارزشیابی طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان با حضور معاون محترم پژوهشی مرکز امروز از ساعت هشت صبح آغاز شد.

بازدید: 180

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *